Encyklopedie dějin města Brna

Ervín Černý

  prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc.


  • * 11.11.1913 Podomí – † 30.7.2001 Praha


  • lékař v oboru otorinolaryngologie, historický geograf a archeolog


  • pseudonym

   Černý-Křetínský


  • zajímavé okolnosti

   v letech 1939–1942 vězněn v koncentračním táboru v Oranienburgu u Berlína


  • vzdělání

   Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně (od roku 1933, dokončeno v roce 1946; 1965 profesor otorhinolaryngologie, 1982 titul CSc. v oboru středověká archeologie)

  • vyznamenání a pocty

   Cena J. E. Purkyně (1998)


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Atlas chirurgie ucha.

   - Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy Československé společnosti archeologické při ČSAV 15, 1973, č. 4–6.

   - Zaniklé středověké osady a jejich plužiny, Studie ČSAV 1/1979, Praha.

   - Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin, Brno 1992.

   - Postup při identifikaci a lokalizaci některých zaniklých osad na bývalém holštejnském panství, in: Život v archeologii středověku, Brno 1997, 117–119.

   - Kronika Podomí. 650 let historie obce, Obecní úřad Podomí 1999, 230 s.


  • zaměstnání

   1946–1958 ušní a nosní klinika v Brně a v Hradci Králové,
   od roku 1958 primář na ORL v Ústřední vojenské nemocnici v Praze


  • pojmenováno

   Základní škola prof. Ervína Černého-Křetínského v Podomí


  • poznámky

   archeologické výzkumy:
   - povrchové průzkumy Drahanské vrchoviny na Vyškovsku - 47 zaniklých středověkých vesnic a jejich plužin


  • prameny, literatura

   zobrazit "S profesorem Černým Drahanskou vrchovinou"
   "Historický geograf univ. prof. MUDr. Ervín Černý, DrSc. zemřel"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"


  • autor


Aktualizováno: 26. 07. 2018