Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kolář

  Jan Kolář


  • * 17.8.1897 Ječovice (dnes Mšené-lázně, okres Litoměřice) – † 1972 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Ječovice čp. 7 (rodný dům),
   Petrovice, okr. Fryšták,
   Brno-Židenice, Viniční 192


  • vzdělání

   trojtřídní obecná škola v Dolních Počaplích (propouštěcí vysvědčení 15. 7. 1911),
   vyučen truhlářem v Terezíně u Františka Sýkory (15. 1. 1912–21. 1. 1915)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918


  • zaměstnání

   strážmistr pohraniční finanční stráže v Závadě na Hlučínsku (doloženo v roce 1921),
   inspektor II. třídy finanční stráže v Brně (doloženo 1946)

  • odborné a zájmové organizace

   ČOL,
   SPB Brno-Židenice


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě vojín 12. zeměbraneckého pěšího pluku. Zajat: 7. 8. 1916, Kovel. Přihlášení do legií: 13. 8. 1916, Darnice. Do čs. legie v Rusku zařazen 14. 8. 1916, 1. záložní pluk, vojín. Konec v legiích 4. 5. 1921, poslední útvar: 1. střelecký pluk, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován. legionářské osvědčení číslo 69165, legionářská služba uznána od 4. 8. 1916 do 2. 2. 1920.
   Po návratu z legií pracoval jako strážmistr pohraniční finanční stráže na Hlučínsku, po Mnichovu a záboru tohoto území Polskem se přestěhoval do Brna.
   (Informace z rodinného archivu pro naši encyklopedii doplnil a fotografie poskytl pan Vlastimil Kolář, děkujeme.)


  • obrazy

   img19541.jpg img19542.jpg img19543.jpg img19544.jpg img19545.jpg img19546.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Božena Kolářová (Vančová)
   sňatek: 14. 11. 1921, Budyně


  • rodiče

   Jan Kolář
   Antonie Kolářová (Kubíčková)


  • ulice

   Viniční
   bydliště


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 08. 2019

Jan Kolář v době služby u pohraniční finanční stráže v Hlučíně. Snímek z rodinného archivu pro naši encyklopedii poskytl pan Vlastimil Kolář, děkujeme.