Internetová encyklopedie dějin Brna

Ignát (Ignác) Wurm

  Msgre Ignát (Ignác) Wurm


  • * 12.7.1825 Klobouky u Brna – † 4.10.1911 Olomouc


  • kanovník, politik, diplomat, redaktor, vlastivědný publicista


  • pseudonym

   Boleslav Dědický

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   byl propagátorem a stoupencem cyrilometodějských ideí a kultu obou svatých


  • bydliště

   Brno,
   Olomouc


  • vzdělání

   gymnázium v Kroměříži a v Brně,
   studium teologie v Brně


  • zaměstnání

   vysvěcen na kněze (1850) - působil nejdříve v Brně, dále v Mstěnicích na Kyjovsku, Dědicích, ve Vyškově, trvale od roku 1866 v Olomouci,
   od roku 1891 Moravský zemský sněm,
   1874–1887 říšský rada ve Vídni

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel a také předseda Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (1883),
   spolupracoval s Časopisem Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci (také jako redaktor),
   zakladatel Slovanského gymnázia v Olomouci (1867)


  • hrob

   Ústřední hřbitov Olomouc, 1HII 0088 š


  • poznámky

   sbíral převážně národopisný materiál


  • obrazy

   img9911.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Innocenc Ladislav Červinka
   přítel Pavel Křížkovský
   spolupracovník Anna Magdalena Nesvadbíková
   spolupráce


  • osoba na objektech

   ochranovna zanedbané mládeže
   pamětní deska: Kunzova 6/01
   jeden z prvních spirituálů ochranovny


  • události

   14. 5. 1899
   Manifestační schůze mírová žen moravských
   autor hlavního referátu


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 25. 01. 2016

Ignác Wurm. Zdroj: Postavy moravské prehistorie, nová řada, svazek 1, Brno 2004, s. 159.