Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Gottwald

  Antonín Gottwald


  • * 16.1.1869 Prostějov – † 9.8.1941 Prostějov


  • učitel, archeolog a sběratel


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   vlastnil také entomologické sbírky a rozsáhlé kolekce motýlů, zabýval se také národopisem a historií


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Prostějově (ukončeno v roce 1887),
   1889–1890 učitelský ústav v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1889–1890 učitel v Mostkovicích,
   1891–1925 řídící učitel v Prostějově

  • odborné a zájmové organizace

   člen Moravského archeologického klubu,
   spoluzakladatel a jednatel Přírodovědného klubu v Prostějově


  • poznámky

   Jeho četné archeologické sbírky jsou uloženy v muzeích v Olomouci, Prostějově a v Moravském zemském muzeu v Brně.

   Archeologické výzkumy:
   - Prostějovsko (90. léta 19. století)
   - Kostelec na Hané, Kosíř, Čelechovice, Hrubčice, Ptení, Seloutky, Slatinky - hroby lužických popelnicových polí a doby římské (od roku 1903 a v letech 1924–1930), laténská sídliště na střední Moravě i nálezy z keltského oppida Staré Hradisko
   - záchrana (za značného osobního nasazení a finančních nákladů) i řady bronzových depotů (Dubany, Kelčice, Křenůvky, Žárovice aj.)
   - Určice(od roku 1908), Domamyslice (20. léta 20. století), Slatinky - eneolitické hroby, s K. Dobešem Ohrozim.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Dobeš
   přítel


  • autor


Aktualizováno: 05. 08. 2018