Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Friedl

  prof. PhDr. Antonín Friedl, DrSc.


  • * 13.6.1890 Mirošov – † 5.11.1975 Praha


  • historik umění, především se zabýval českým středověkým uměním (knižní malba, iluminované rukopisy, nástěnné malířské umění, malířství deskové), archeolog


  • zajímavé okolnosti

   ve Starém Plzenci a v Plasech řídil archeologické výzkumy, zabýval se také průzkumem nástěnných maleb ve znojemské rotundě


  • bydliště

   Praha, Na Zátorce 4


  • vzdělání

   1902–1906 klasické gymnázium v Plzni (1914 maturita na reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze II.),
   1915–1919 FF UK v Praze - dějiny umění (1919 titul PhDr., 1935 soukromý docent, 1957 státní docent, 1953 CSc., 1963 DrSc., 1968 řádný profesor dějin umění)


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Přemyslovci ve Znojmě, Praha 1966.

   - Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, Brno 1966.

   - Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech, Památky archeologické 32, 1921, 262–269.

   - Zpráva o postupu a výsledku archeologických výzkumů a restauračních prací na Hůrce v Plzenci roku 1922, Památky archeologické 33, 1923, 371.

   - Nový pohled na znojemskou rotundu a její genealogickou řadu přemyslovských podobizen, Zprávy památkové péče 11–12, 1952, 206–225.


   Soupis jeho prací: VVM, 23, 1970, s. 92–101 a SPFFBU, F 16, 1972, s. 209–213


  • zaměstnání

   1919–1927 asistent ústavu pro dějiny umění na FF UK v Praze,
   1927–1932 odborný pracovník na ministerstvu školství,
   1932–1939 odborný pracovník Státního ústavu fotoměřického v Praze,
   1935–1938 soukromý docent dějin umění Semináře dějin umění na FF MU,
   1939–1952 přednosta Státního ústavu fotoměřického v Praze,
   1945–1957 externí docent dějin umění na FF MU v Brně,
   1953–1957 vědecký pracovník Ústavu teorie a dějin umění ČSAV,
   1957–1970 katedra dějin umění na FF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých výtvarných umělců,
   Klub za starou Prahu (v letech 1913–1914 tajemník),
   Kruh pro pěstování dějin umění,
   Sokol Plzeň,
   Československá historická společnost


  • poznámky

   Věnoval se románskému a gotickému malířství.

   Archeologické výzkumy:
   - pod Archeologickou komisí ČAVU: Hůrka u Starého Plzence (raně středověké hradiště se sakrálními stavbami) mezi léty 1920–1925.

   V Archivu Masarykovy univerzity je uložen jeho cenný osobní fond - B 8 Antonín Friedl.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Richard Jeřábek
   student Ivo Krsek
   žák na vysoké škole


  • partneři

   Jiřina Friedlová (Zunová)
   sňatek: rozvod v roce 1943
   (první manželka)
   Milča Mayerová (Milada Mayerová, provdaná Fragnerová)
   sňatek: 30. 7. 1948
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Josef Friedl
   Anna Friedlová (Špalová)


  • autor

   MŠ, Kal


Aktualizováno: 07. 08. 2014