Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Klein

  Bohumil Klein


  • * 25.7.1898 Svatý Jan nad Malší (okres České Budějovice) – † 14.10.1939 Praha, Petschkův palác


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   „Zatažená léč, // neupotřebený meč, // za cizí zlo trest, // nic už - nic - než čest...//. Toto je text v záhlaví úmrtního oznámení Bohumila Kleina.

  • příčina úmrtí

   sebevražda


  • bydliště

   Svatý Jan nad Malší čp. 8 (rodný dům)


  • vzdělání

   čtyřtřídní obecná škola ve Svatém Janu nad Malší,
   české vyšší gymnázium v Českých Budějovicích (začal studovat v roce 1910, studia musel předčasně ukončit v únoru 1917 a nastoupit vojenskou službu, maturitu složil 18. 8. 1918 během dovolené z italské fronty)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam (1945)

  • jiné pocty

   plukovník generálního štábu in memoriam,
   pamětní deska v obci Svatý Jan nad Malší čp. 8 (na rodném domě)


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • hrob

   Svatý Jan nad Malší


  • poznámky

   Za první světové války byl odveden 25. 1. 1917 jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády (91. pěší pluk) a po výcviku odešel na italskou frontu. Do zajetí padl 29. 10. 1918 a pobýval v zajateckém táboře ve Veroně až do 14. 1. 1919. Zde se přihlásil k činné službě v čs. armádě a dnem 15. 1. 1919 byl v hodnosti podporučíka zařazen k 28. čs. domobraneckému praporu v Itálii, s nímž se vrátil na jaře téhož roku do vlasti. Poté se účastnil bojů proti maďarským bolševikům na Slovensku. Dne 1. 11. 1920 aktivován v hodnosti poručíka pěchoty jako důstojník z povolání.
   V publikaci Stehlík - Lach je podrobně vylíčena jeho vojenská dráha. Dnem 1. 10. 1937 byl ustanoven vojenským atašé ČSR v Budapešti a funkci vykonával až do jara 1939. Po vzniku protektorátu odvolán do Prahy, kam dorazil 2. 5. 1939. Ihned po návratu do úřadu byl v budově MNO gestapem zatčen, byl sice týž den propuštěn, ale denně musel hlásit místo svého pobytu.
   V červenci 1939 absolvoval v Praze kurs pro tiskové referenty a nastoupil vzápětí jako šéfredaktor v brněnské pobočce ČTK v Brně. Toto zaměstnání jen krylo jeho rozsáhlou zpravodajskou činnost v rámci sítě tzv. tiskových důvěrníků ministerského rady Zdeňka Schmoranze, v níž zastával funkci Schmoranzova zástupce pro Moravu. Spolu s dalšími tiskovými důvěrníky byl zatčen brněnským gestapem na schůzce ve Zlíně 25. 8. 1939, převezeni do Brna a vězněni na Špilberku. Major Klein byl po několikatýdenním věznění převezen do Prahy 12. 10. 1939. Dne 13. října prodělal těžký výslech v sídle pražského gestapa v Petschkově paláci, následující den ráno byl mrtev.
   Dle oficiálního sdělení gestapa (to uvedeno i na úmrtním listu) se ve své cele oběsil. Jeho ostatky byly rodině vydány, takže v neděli 22. 10. 1939 mohly být uloženy do rodinného hrobu v jeho rodišti. O den později byla v kostele sv. Jana Nepomuckého sloužena za něj zádušní mše.


  • obrazy

   img18088.jpg img18212.jpg img18211.jpg img18095.jpg img18094.jpg img18093.jpg img18092.jpg img18091.jpg img18090.jpg img18089.jpg img18210.jpg img18209.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Božena Kleinová


  • děti

   Radomír Klein


  • rodiče

   Václav Klein
   Kateřina Kleinová


  • sourozenci

   Tomáš Klein


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 27. 12. 2016

Bohumil Klein. Fotografii z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytla paní Eva Haunerová, děkujeme.