Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmír Mazálek

  JUDr. et PhDr. Mojmír Mazálek


  • * 4.11.1907 Brankovice – † 27.5.1954 Praha


  • právník a archeolog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   od svého mládí si psal archeologické deníky (uloženy v archivu MZM Brno)


  • bydliště

   Brankovice,
   Vícemilice,
   Praha


  • vzdělání

   gymnázium v Dijonu (Francie),
   PrF MU (1931 titul JUDr.),
   FF UK - studium archeologie (po válce), 1952 titul PhDr.
   práce: Vzájemné vztahy mesolitu a neolitu se zvláštním zřetelem ke kamenné industrii


  • dílo

   Publikační činnost:
   - Zpráva o palaeolitických stanicích z Bučovska, Příroda 34, 1941, 40–41.

   - Výzkum ražické mesolitické oblasti v r. 1950, Archeologické rozhledy 3, 1951, 6–11.

   - Druhý rok výzkumů na sídlišti z doby kamenné u Ražic, Archeologické rozhledy 4, 1952, 198–207.

   - Mesolitická chata z písečníku u Ražic, Anthropozoikum 3, 1953, 203–234.

   - Na okraj československého mesolitu, Anthropozoikum 4, 1954, 373–424.

   - Mesolitické nálezy ze Slovenska, Archeologické rozhledy 6, 1954, 7–12.

   - Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu paleolitického sídliště v Předmostí u Přerova a paleolitického a mesolitického sídliště na březích " Řežabince" u Ražic na Písecku za rok 1953, Anthropozoikum 5, 1955, 463–466.

   - Paleolitický výzkum Bučovska na Moravě, Acta Musei Moraviae 45, 27–68.

   - Mesolitické nálezy ze Slovenska, AR VI – 1954.


  • zaměstnání

   notář a soudní praxe na Bučovicku, Kroměříži a v Brně,
   od roku 1950 Státní archeologický ústav (později ARÚ ČSAV) v Praze


  • poznámky

   Aktivní zájem o archeologii již od roku 1918 - prováděl sběry a průzkumy Bučovicka a Prostějovska. Zajímal se o vztahy mezi mezolitem a neolitem.

   Archeologické výzkumy:
   - jihočeský mezolit Ražice-Putim (1950–1953)
   - paleolit u Lobkovic (1951–1953): spolupracoval s Karlem Žeberou, Zdeňkem Zázvorkou a Vojenem Ložkem
   - studium slovenského mezolitu.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 22. 05. 2017