Internetová encyklopedie dějin Brna

Hans (Hannes) Mohr

  prof. dr. Hans (Hannes) Mohr


  • * 9.9.1882 Wiener Neustadt – † 15.3.1967 Vídeň


  • geolog


  • zajímavé okolnosti

   během I. světové války upadl do ruského zajetí, ale tam získal možnost vědecké práce i pobytu na univerzitě v Kazani, odkud se vrátil v roce 1918 do Grazu, kde mu byl 1920 udělen titul mimořádného profesora


  • vzdělání

   gymnázium ve Wiener Neustadt (1902 maturita),
   1903–1910 báňská akademie v Leobenu a univerzita ve Vídni, kde získal doktorát


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1911–1927 asistent mineralogie a geologie v Grazu,
   1927–1945 profesor na německé Vysoké škole technické v Brně, její rektor v letech 1937–1938 a vedoucí katedry mineralogie a geologie,
   po roce 1939 převzal i vedení Geologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně,
   po roce 1945 působil ve Vídni


  • poznámky

   Zabýval se kvartérem Brněnska, vztahy teras spraší a pohřbených půd. V polovině 30. let 20. století se pokoušel o výklad sběrů z teras zdejších valounů jako industrie staršího a středního paleolitu, to mu však nebylo uznáno. Jeho sbírky přešly do Moravského zemského muzea v Brně.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Anton Rzehak
   předchůdce na katedře mineralogie a geologie


  • události

   13. 2. 1938
   Odhalení původní pamětní desky Ernsta Macha
   zahájil oslavy 100. výročí narození E. Macha na německé technice


  • autor


Aktualizováno: 28. 06. 2019