Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Procházka

  Alois Procházka


  • * 18.5.1875 Lomnice u Tišnova – † 16.4.1940 Slavkov u Brna


  • učitel a archeolog


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně


  • dílo

   Od roku 1930 redigoval Vlastivědný sborník okresu Vyškovského.


   Publikační činnost:
   - Ochrana pravěkých starožitností, Brno 1908 u Černý, F., Pravěké doby Moravy.

   - Gallská kultura na Vyškovsku, La Téne středomoravský, Slavkov 1937.

   - Nové nálezy praehistorické v okolí Brněnském, Acta Musei Moraviae 3, 1903, 151–157.

   - Zprávy o nálezech na Vyškovsku I-II, Pravěk I, 1903, 64–66, 106–110, 122–129, 2, 1904, 12–16.

   - Nové nálezy archeologické, Acta Musei Moraviae 5, 1905, 197–204.

   - Nové archeologické objevy v okolí brněnském, Acta Musei Moraviae 7, 1907, 14–39.

   - Kamenné nástroje se žlábky z nálezů moravských, Pravěk 4, 1908, 120–129.

   - Žárové pohřebiště u Podolí, P., A. - Červinka, I. L., Pravěk 6, 1910, 149–161.

   - Předvěká pohřebiště v Šardičkách u Bučovic, P., A. - Chleborád, M. - Kalousek, F., Pravěk 1927, č. 4–6, 5–43.

   - Gallská kultura na Vyškovsku, Vlastivědný sborník okresu vyškovského 1930.


  • zaměstnání

   učitel v Blažovicích (1899–1907), Kobeřicích (1919–1924),
   řídící učitel ve Slavkově u Brna

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel a člen Moravského archeologického klubu (1906)


  • poznámky

   Od počátku 90. let 19. století zachraňoval a sbíral archeologické nálezy na Vyškovsku a Slavkovsku, část jeho sbírek skončila v muzeu ve Slavkově.
   Zabýval se obdobím laténu (pohřebiště Holubice, Křenovice), prokopal také mnoho mohyl (Heršpice).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Innocenc Ladislav Červinka
   spolupracovník a spoluzakladatel Moravského archeologického klubu Josef Hladík
   učitel a spolupracovník Miroslav Chleborád
   spolupracovník při archeologických výzkumech František Kalousek
   spolupracovník při archeologických výzkumech Josef Stávek
   přítel


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 579, Matrika narozených Lomnice 1866–1878, s. 142 (Lomnice).


  • autor


Aktualizováno: 12. 08. 2013