Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Fanderlik

  JUDr. Josef Fanderlik


  • * 4.3.1839 Olomouc – † 8.5.1895 Uherské Hradiště


  • český politik, říšský poslanec, významný pracovník brněnského Sokola


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   rodina pocházela z Holandska /Van der Lik (Lyik)/


  • vzdělání

   obecná škola v Petřvaldě,
   gymnázium v Brně a Olomouci,
   1856–1860 právnická fakulta ve Vídni (promoce v červenci 1864)

  • jiné pocty

   roku 1892 jmenován čestným občanem Uherského Hradiště,
   rytíř řádu železné koruny


  • dílo

   V letech 1871–1895 člen zemského sněmu za novoměstský volební okres; 1873–1891 člen říšského sněmu; od roku 1884 přísedící zemského výboru, účastnil se všech parlamentních prací, zvláště těch, které se týkaly zákonodárství. Byl také členem výboru pro nový trestní zákon.

   Vydal několik spisků, např.:
   - O opravě volebních řádů, Brno 1893
   - Poslanec dr. J. Fanderlík o politické situaci, Brno 1893.


  • zaměstnání

   1864–1868 advokátní koncipient v kanceláři dr. Aloise Pražáka v Brně,
   v roce 1868 jmenován advokátem ve Velkém Meziříčí,
   od roku 1869 působil v Prostějově,
   od roku 1873 v Olomouci a od roku 1879 v Uherském Hradišti, kde převzal advokátní kancelář po dr. Šromovi,
   1884–1895 člen moravského zemského výboru

  • politická orientace

   staročech, člen vedení Národní strany

  • odborné a zájmové organizace

   Beseda brněnská,
   Řemeslnická beseda Svatopluk,
   v letech 1864–1865 náměstek starosty a roku 1868 starosta TJ Sokol Brno I,
   spoluzakladatel Sokola v Prostějově,
   předseda prostějovské Matice,
   předseda Měšťanské besedy a Rolnické záložny v Uherském Hradišti


  • hrob

   Mařatice u Uherského Hradiště


  • poznámky

   Josef Fanderlik byl synem vrchnostenského úředníka arcibiskupské kapituly. Matka Rosalie (narozena v roce 1803 v Uherském Hradišti) pocházela z rodiny Pogliesů, usazené v Uherském Hradišti, která byla italského původu a byla spřízněna z rodinou Pražákovou (jeho teta Johana Pogliesová byla matkou Aloise Pražáka).
   "Byl prostředně veliký, dosti svalnatý, širokých prsou, s bujným vlasem jako lví hříva. Měl neobyčejný smysl pro slabé stránky lidí a úžasně rychle je postřehl. Jinak člověk velmi vtipný, vzdělaný a schopný, dobrý řečník a ostrý polemik." Charakterizuje Josefa Fanderlika M. Červinková-Riegrová (libretistka, básnířka a spisovatelka).


  • obrazy

   img4535.jpg img4518.jpg img4514.jpg img4515.jpg img4516.jpg img4517.jpg


  • pojmenované ulice

   Fanderlíkova (Žabovřesky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Ctibor Helcelet
   švagr


  • partneři

   Božena Fanderliková (Helceletová)
   sňatek: 5. 5. 1869


  • děti

   Vladimír Fanderlik
   Vanda Šílená (Fanderliková, ovdovělá Pitrová)
   Ludmila Fanderliková (Fanderliková)


  • sourozenci

   Felix Fanderlik


  • události

   29. 5. 1871
   Slavnost svěcení sokolského praporu
   významný pracovník brněnského Sokola
   11. 10. 1868
   Založení TJ Sokol v Brně
   první starosta obnoveného Sokola
   5. 7. 1868
   Založení Řemeslnické besedy Svatopluk
   člen výboru
   23. 11. 1861
   Ustavující valná hromada „Slovanského čtenářského spolku v Brně“
   zapisovatel


  • autor


Aktualizováno: 08. 05. 2020

Josef Fanderlik, r. 1869. Fotografii z rodinné archivu poskytl pan Ivan Fanderlik.