Internetová encyklopedie dějin Brna

František Heinz (Heinc)

  František Heinz (Heinc)


  • * 3.6.1897 Brno-Slatina – † 27.8.1941 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Účastnil se pálení dokumentů na českém policejním ředitelství v Brně před 15. 3. 1939. Proto byl gestapem zatčen a prodělal těžké výslechy. Měl být snad pro nemoc propuštěn domů a když se měl znovu do vězení vrátit, spáchal sebevraždu zastřelením.

  • příčina úmrtí

   „tragickou smrtí“


  • bydliště

   Brno-Slatina, Budínská 31


  • vzdělání

   obecná škola ve Slatině,
   měšťanská škola v Židenicích,
   vyučen soustružníkem (2. 8. 1912 – 2. 8. 1915 v 1. Brněnské strojírně),
   při učení navštěvoval 2 ročníky pokračovací školy v české reálce na Křenové ulici a 1 ročník v německé reálce v Řeznické ulici


  • zaměstnání

   soustružník v 1. Brněnské strojírně (do 1. světové války a po návratu z války do 30. 11. 1926),
   státní služba (policista, posledně štábní strážmistr)

  • politická orientace

   národně-socialistická strana

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol


  • hrob

   Slatinský hřbitov, Šlapanická


  • poznámky

   Do první světové války narukoval jako vojín 8. pěšího pluku rakousko-uherské armády do Korčáku v Uhrách, po výcviku přidělen k 35. pěšímu pluku ve Stoličním Bělehradě. Odtud odjel 26. 2. 1917 na ruskou frontu. Zajat 18. 6. 1917 u obce Koňuchy. V zajetí v táboře v Darnici.
   Do legie se zde přihlásil 26. 6. 1917, do čs. legie v Rusku zařazen 28. 7. 1917, 1. střelecký pluk, vojín. Prodělal ústup přes Kyjev, boje přes řeku Dněpr a další až do konce února 1919. Jako soustružník byl přidělen 3. 3. 1919 k vojenskému technickému instruktorovi čs. vojska v Čeljabinsku a 1. 4. odvelen do topíren v Nižním Udinsku, kde pracoval na opravě lokomotiv. Později pracoval jako kancelářský pracovník ve funkci zástupce šikovatele samostatné strojní roty.
   Do vlasti se vracel 32. transportem na lodi THOMAS kolem jižních břehů Asie a Suezským průplavem do Terstu. Repatriačním vlakem přijel 14. 8. 1920 do Pardubic. Demobilizován 5. 1. 1921 v Brně.
   Za okupace zatčen hned po 15. březnu 1939, měl být velmi trýzněn při výsleších. Propuštěn, ale měl být snad znovu zatčen, před zatčením spáchal sebevraždu.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Růžena Heinzová (Keberlová)
   sňatek: 27. 2. 1922


  • děti

   Oldřich Heinz


  • rodiče

   František Heinc
   Vincencie Heincová (Holánková)


  • ulice

   Budínská
   rodný dům a bydliště (tehdy Slatina čp. 54)


  • osoba na objektech

   oběti první a druhé světové války
   pomník: Šlapanická 0/01
   oběti 2. světové války


  • stavby

   Slatinský hřbitov
   Šlapanická
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2019