Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohuslav Klíma st.

  doc. RNDr. Bohuslav Klíma st., DrSc.


  • * 26.3.1925 Drahotuše (dnes města Hranice, okres Přerov) – † 6.2.2000 Brno


  • archeolog a geolog, spojovaný především s výzkumy tábořišť lovců mamutů pod Pálavou


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Nález tzv. Petřkovické venuše (stáří 23 000 let).
   Společně s H. Deportem je autorem označení moravského gravettienu - pavlovnien.


  • bydliště

   během 2. světové války se přestěhoval do Brna


  • vzdělání

   gymnázium v Moravské Třebové a v Brně,
   1945–1948 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - zájem o čtvrtohorní geologii (1948 titul RNDr., 1969 docent kvartérní geologie se zřetelem k archeologii, 1985 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   medaile Masarykovy univerzity (1999)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1945–1952 diluviální oddělení MZM v Brně (v roce 1948 i přednosta oddělení),
   od roku 1952 Archeologický ústav ČSAV v Brně (do roku 1995),
   1955–1971 vedoucí oddělení paleolitu a mezolitu a zástupce ředitele,
   v letech 1965–1986 přednášel posluchačům archeologie na brněnské filozofické a pedagogické fakultě


  • poznámky

   Archeologické výzkumy:
   - od roku 1948 vedoucí obnovených výzkumů v Dolních Věstonicích (objev ženského hrobu, skládka mamutích kostí, chýše šamana)
   - v letech 1952–1972 lokalita u Pavlova (nové metody - plošný odkryv, dokumentace polohy nalezených artefaktů podle čtverců, nové poznatky ve stratigrafii)
   - v roce 1953 výzkum na vrchu Landeku u Ostravě-Petřkovicích (krevelová venuše) tzv. Petřkovická venuše
   - krátkodobé výzkumy v Moravském krasu: Švédův stůl, Pekárna (rytina čtyř koní), Ochozská jeskyně, dále Předmostí u Přerova
   - v roce 1986 odkrytí trojhrobu na gravettienské stanici Dolní Věstonice II.
   - po roce 1995 - Znojmo-Hradiště.

   Cesty po Francii, výzkumy v západní Evropě (Slovensko - Barca, SRN,...).
   Externí účast na přednáškové činnosti na PřF v Brně (od roku 1960) a výuka paleolitu na FF UJEP v Brně (1965–1985).
   Převedení francouzské terminologie kamenné štípané industrie do češtiny.


  • obrazy

   img9698.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Absolon
   prof. Absolonovi kreslil do archeologických atlasů Emanuel Dania
   spolupracovník na výzkumu v Dolních Věstonicích


  • děti

   Bohuslav František Klíma ml.


  • archeologické výzkumy

   1955 Holásecká štěrkovna


  • autor


Aktualizováno: 21. 03. 2020

Bohuslav Klíma. Zdroj: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu, 1. Brno 2009, s. 32.