Internetová encyklopedie dějin Brna

František Florian Skopalík

  František Florian Skopalík


  • * 18.6.1822 Záhlinice – † 2.3.1891 Holešov


  • český politik a národohospodář


  • zajímavé okolnosti

   Mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.
   Přál si být knězem. Jako samouk se naučil němčinu, latinu a čtení v ruštině.
   Žil podle svého hesla „Jmění obce je svaté, a kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal“.


  • vyznamenání a pocty

   Rytířský řád sv. Sylvestra (v roce 1870 za zásluhy o stavbu kostela, hřbitova, a zřízení samostatné duchovní správy),
   Záslužný kříž s korunou (v roce 1866 udělen císařem Františkem Josefem I.),
   Stříbrná společenská medaile (v roce 1859 za vlastenecké všeužitečné působení při polním hospodářství a za to, že roku 1857 poprvé v celém Rakousku uskutečnil scelení pozemků)


  • dílo

   Byl propagátorem moderního polního hospodaření. Začal s pěstováním cukrovky, zušlechtěného obilí, zvláště sladovnického ječmene. Doporučoval hnojení polí, upravil osevní postupy, zrušil pastviny a začal pěstovat vojtěšku, jetelinu a jiné.
   Sledoval novinky ve světě techniky. V Záhlinicích se objevilo první ruchadlo bratří Veverků. Roku 1874 zakoupil první parní mlátičku a téhož roku i žací stroj.
   Založil první rolnický akciový cukrovar v Kroměříži, podporoval výstavbu železnice z Hulína do Kroměříže. Zasloužil se o zřízení Rolnické školy v Kroměříži a Hospodyňské školy, první tohoto druhu v Evropě.
   Byl znám jako národopisec, průkopník cestování, sběratel starožitností, historik, a dopisovatel pro Zemský archiv v Brně. Zasadil se o to, že jeden ze základních kamenů Národního divadla pochází z obecní skály na Slivotíně.
   Napsal a tiskem vyšly Památky obce Kurovic, Památky obce Záhlinic, Sněm Zemský, Pouť do Prahy 1857, Pouť do Říma 1881, Jednatelské zprávy Hospodářské jednoty Záhlinicko–Kvasické, a také hodně různých článků jako například Boj proti páleným opojným nápojům.
   V roce 1861 založil Hospodářskou jednotu Záhlinicko–Kvasickou, roku 1863 založil Čtenářský spolek a v roce 1889 hasičský sbor v Záhlinicích.
   V rodné vsi nechal vydláždit chodníky, zakázal vypouštění drůbeže na ulici, podporoval osázení předzahrádek květinami a stromy, dbal na sobotní úklid před domy. Propagoval včelařství, sadařství a vypracovával obecní rozpočet.


  • zaměstnání

   poslanec Zemského sněmu Moravského (30 let),
   1879–1881 poslanec do říšského parlamentu,
   starosta obce Záhlinice (tuto funkci vykonával 30 let)

  • odborné a zájmové organizace

   člen okresní školní rady,
   místopředseda rolnického svazu v Kroměříži,
   místopředseda Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické


  • pojmenováno

   Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína (1935)


  • poznámky

   (Informace k této osobnosti připravil pan Martin Konečný, děkujeme. Při jejich přípravě byla použita publikace „František Skopalík, jeho život a dílo“, od Františka Sobka.)


  • obrazy

   img9493.jpg img9487.jpg


  • pojmenované ulice

   Skopalíkova (Židenice)


  • prameny, literatura


  • události

   25. 8. 1863
   Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
   účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 12. 02. 2019

František Skopalík. Obrazový materiál poskytl pan Martin Konečný, děkujeme.