Internetová encyklopedie dějin Brna

František Florian Skopalík

  František Florian Skopalík


  • * 18.6.1822 Záhlinice – † 2.3.1891 Holešov


  • český politik a národohospodář


  • zajímavé okolnosti

   Mluvil vždy česky a oblékal hanácký kroj.
   Přál si být knězem. Jako samouk se naučil němčinu, latinu a čtení v ruštině.
   Žil podle svého hesla „Jmění obce je svaté, a kletba stihne každého, kdo by s ním hříšně nakládal“.


  • vyznamenání a pocty

   Rytířský řád sv. Sylvestra (v roce 1870 za zásluhy o stavbu kostela, hřbitova, a zřízení samostatné duchovní správy),
   Záslužný kříž s korunou (v roce 1866 udělen císařem Františkem Josefem I.),
   Stříbrná společenská medaile (v roce 1859 za vlastenecké všeužitečné působení při polním hospodářství a za to, že roku 1857 poprvé v celém Rakousku uskutečnil scelení pozemků)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   poslanec Zemského sněmu Moravského (30 let),
   1879–1881 poslanec do říšského parlamentu,
   starosta obce Záhlinice (tuto funkci vykonával 30 let)

  • odborné a zájmové organizace

   člen okresní školní rady,
   místopředseda rolnického svazu v Kroměříži,
   místopředseda Hospodářské jednoty Záhlinicko-Kvasické


  • pojmenováno

   Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína (1935)


  • poznámky

   (Informace k této osobnosti připravil pan Martin Konečný, děkujeme. Při jejich přípravě byla použita publikace „František Skopalík, jeho život a dílo“, od Františka Sobka.)


  • obrazy

   img9493.jpg img9487.jpg


  • pojmenované ulice

   Skopalíkova (Židenice)


  • prameny, literatura


  • události

   25. 8. 1863
   Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje v Brně
   účastník cyrilometodějských oslav v roce 1863


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 12. 02. 2019

František Skopalík. Obrazový materiál poskytl pan Martin Konečný, děkujeme.