Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich z Lipé

  Jindřich z Lipé


  • * 1267(?) – † 26.8.1329 Brno


  • moravský zemský hejtman (1321–1329), podkomoří, český pán, předák české šlechty


  • hrob

   kostel Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně, Mendlovo náměstí


  • poznámky

   Nejvýraznější osobnost mezi soudobým českým panstvem, přední člen královského dvora a uznávaný vůdce panstva se silným politickým vlivem. Zastával úřad nejvyššího maršálka a posléze i královského podkomořího.
   Po nástupu Jana Lucemburského na český trůn se stal hlavou skupiny pánů, především příslušníků rozvětvených Ronovců, která se ocitla v opozici proti mladému králi. Ten dal 26. 10. 1315 Jindřicha zatknout a uvěznit na hradě Týřově, což vyvolalo vzpouru jeho přívrženců, k nimž se připojila i Eliška Rejčka se svými věnnými městy.
   Na celou situaci měla zřejmě značný vliv i antipatie Elišky Přemyslovny ke královně vdově, s níž se Jindřich z Lipé sblížil v neformálním vztahu. Politická jednání mezi královými diplomaty v čele s Petrem z Aspeltu a Janovým strýcem Balduinem z Trevíru a vzbouřenci skončila 12. 4. 1316 Jindřichovým propuštěním a posléze i navrácením zabavených statků.
   Domácí konflikt však pokračoval až do 23. 4. 1318, kdy se Jan dohodl s odbojnými pány v Domažlicích. V roce 1319 se Jindřich vzdal ve prospěch krále svých majetků v severních Čechách výměnou za náhradu na Moravě. Ve stejné době mířila na Moravu i Eliška Rejčka. Bohatství i výjimečné postavení pána z Lipé dokládá i povolení razit vlastní minci, které od krále Jana v roce 1321 získal.


  • obrazy

   img9290.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Eliška Rejčka
   sňatek: nesezdaní partneři


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   přítel Elišky Rejčky, je pohřben v klášterním chrámu


  • události

   15. 5. 1323
   Založení kláštera cisterciaček na Starém Brně
   mecenáš
   31. 3. 1316
   Darování hradu Obřan, osvobození venkovských statků od placení obecné berně
   jako odúmrť věnoval král asi 1312 nebo 1313 obřanský hrad Jindřichovi


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Los


Aktualizováno: 06. 02. 2019

Pečeť Jindřicha z Lipé. Překresleno pro výstavu MuMB Eliška Rejčka a Rudolf Habsburský, královští manželé. Špilberk 1997.