Internetová encyklopedie dějin Brna

Barbara Lee Podoski

  JUDr. Barbara Lee Podoski


  • * 22.4.1914 Brno (porodnice) – † 16.8.2009 Washington (USA)


  • účastnice protinacistického odboje v zahraničí, po celý život oddaně sloužila demokracii a českému národu a přispěla k obnově svobody v naší zemi


  • rodné jméno

   Božena Hauserová, rozloučená Lauwers

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, USA (od 1. 6. 1943)


  • zajímavé okolnosti

   do konce života nosila v kabelce tři předměty (nůž, kapesník a lžičku), základní „výbavu“ vojáka, jako upomínku na válku


  • bydliště

   Brno, Hutterteich - Hutterův rybník 3,
   Zlín, Společenský dům (doloženo v roce 1939),
   Washington


  • vzdělání

   Státní československé gymnázium Brno (13. 6. 1933 maturita),
   1933–1937 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (11. 11. 1937 udělen titul JUDr.)

  • vyznamenání a pocty

   americká "Bronzová hvězda" (6. 4. 1945)

  • jiné pocty

   Gratias Agit 1999 (ocenění ministra zahraničí ČR),
   Významná česká žena ve světě (2003),
   medaile prezidenta ČR Václava Klause (21. 4. 2009),
   plaketa vojenského přidělence ČR v USA Emila Pupiše (21. 4. 2009)


  • zaměstnání

   koncipientka v advokátní kanceláři dr. Pražáka v Brně,
   tisková redakce firmy Baťa ve Zlín (redaktorka, doloženo v roce 1939),
   po sňatku s prvním manželem odjeli do Konga, kde zastupovali zájmy firmy Baťa,
   po 2. světové válce Hlas Ameriky a Knihovna Kongresu

  • odborné a zájmové organizace

   krajanská sdružení v USA


  • hrob

   Washington, urnový háj Arlingtonského národního hřbitova


  • poznámky

   Narozena jako Božena Hauserová. Po maturitě a studiu práv se ve Zlíně seznámila se svým prvním manželem Charlesem Lauwersem, Američanem belgického původu. Sňatek měli mít 21. 3. 1939, ale vzhledem k okupaci Československa se vzali již 16. 3. 1939 v kostele ve Zlíně a vzápětí odjeli do Konga, kde měli rozvíjet zájmy firmy Baťa. Manžel později odjel do USA, ona žila v Kapském Městě, pak odjela za ním.
   Občankou USA se stala 1. 6. 1943 a týž den se přihlásila do americké armády. Tehdy také změnila pro administrativní potíže své jméno z Boženy na Barbaru. Po základním výcviku byla na vlastní žádost přeložena na evropskou frontu. Za války byla pro své jazykové schopnosti přidělena Úřadu strategických služeb OSS.
   Po válce se krátce vrátila do ČSR, ale ještě před převratem v únoru 1948 odjela zpět do Ameriky. Pracovala pak v Hlasu Ameriky, v Kongresové knihovně ve Washingtonu, kde se seznámila se svým druhým manželem. Po roce 1968 pomáhala československým emigrantům, ve Vídni pracovala pro exulanty z celé východní Evropy (American Fund for Czechoslovak Refugees, předtím Tolstoy Foundation).
   Dne 8. září 2009 se konala v jezuitském kostele v Brně za paní Podoski zádušní mše.
   (Informace o činnosti ve Vídni a o zádušní mši pro naši encyklopedii upřesnil 8. 9. 2009 pan Jan Rozehnal, děkujeme.)


  • obrazy

   img9273.jpg img9272.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Budlovský
   spolužáci na gymnáziu Ivo Ducháček
   rodinný přítel František Skorkovský
   spolužáci na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně


  • partneři

   Charles Lauwers
   sňatek: 16. 3. 1939, Zlín (farní kostel)
   (první manžel)
   Jozef Junosza Podoski
   (druhý manžel)


  • děti

   Marina Podoski
   nemanželská dcera


  • rodiče

   Karel Hauser
   Olga Hauserová (Fialová)


  • sourozenci

   Karel Hauser


  • ulice

   Hutterteich - Hutterův rybník
   bydliště (dnes náměstí 28. října)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 02. 2020

Barbara Lee Podoski v roce 1945 jako příslušnice americké armády. Foto: www.army.cz.