Internetová encyklopedie dějin Brna

Gustav Hergsell st.

  Gustav Hergsell st.


  • * 1817


  • moravský mistr šermu na stavovské akademii v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Pocházel z belgické rodiny, usedlé původně ve Vervier v Belgii, jejíž členové sloužili v rakouské armádě. Hergsell se narodil již v Čechách.


  • zaměstnání

   kromě šermu vyučoval i tělocvik ve svém ústavě za pomocí svých dvou synů Gustava (*1847) a Leonharda (*1849),
   v roce 1852 podal žádost na zemský výbor, aby mu bylo povoleno vyučování gymnastických cvičení v sále zemské akademie, kde vyučoval šermu (1. poschodí budovy městské váhy na tehdejším Velkém náměstí), tento soukromý tělocvičný ústav však mnoho neprospíval,
   v roce 1867 byl ustanoven zemským mistrem šermu při Královské české zemské stavovské šermírně v Praze (v roce 1868 se vzdal svého místa a jeho nástupcem byl jmenován syn Gustav)

  • odborné a zájmové organizace

   Slovanský čtenářský spolek v Brně (1862–1866),
   Sokol Brno


  • poznámky

   Gustav Hergsell měl s manželkou Francizskou pět dětí: Hermina (*1852), Gustav (*1847), Leonhard (*1849), Hugo (*1853) a Otto (*1856)


  • prameny, literatura


  • děti

   Gustav Hergsell ml.


  • události

   2. 12. 1862
   Založení TJ v Brně
   provozovatel tělocvičny, učitel šermu a tělocviku


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 28. 11. 2012