Internetová encyklopedie dějin Brna

Wilhelm (Vilém) Reichmann

  Ing. Wilhelm (Vilém) Reichmann


  • * 25.4.1908 Brno, porodnice – † 15.6.1991 Brno


  • fotograf, karikaturista, grafický designér, surrealistický malíř


  • pseudonym

   Jappy

  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Přezdívku Jappy získal v roce 1922 v trampském hnutí. Před 2. světovou válkou kreslil karikatury do časopisů a novin: Index, Tvorba, Trn, Tramp, Simplicus, AIZ, Arbeiter, Ilustrierte Zeitung, Rovnost, Žijeme, Haló noviny. Po válce následoval: Dikobraz, Roháč, Mladý svět, Kulturní tvorba, Kulturní politika, Literární noviny, Host do domu, Rudé právo, Rovnost, Blok, Tvorba, Květy, Revue fotografie, Mladá fronta a další.
   Za 2. světové války se aktivně zapojil do protifašistického ilegálního hnutí. Jako Němec byl zařazen do německého vojska, kde odmítl vstoupit do důstojnické školy. Na frontě přeběhl na ruskou stranu a v zajateckém táboře se připojil ke skupině antifašistů.


  • bydliště

   Hanušovice čp. 297 (doloženo v roce 1935, okres Šumperk),
   Brno, Koliště 1


  • vzdělání

   1927–1932 oddělení architektury na Vysoké škole technické v Brně

  • vyznamenání a pocty

   jmenován zasloužilým umělcem (1968),
   titul AFIAP (1972),
   čestný titul HON ASČF (1981)


  • zaměstnání

   výpomocný učitel v Hanušovicích (doloženo v roce 1935)
   Stavební úřad v Brně,
   po roce 1945 svobodné povolání

  • politická orientace

   levicový intelektuál

  • odborné a zájmové organizace

   Již jako posluchač vysoké školy technické byl funkcionářem socialistického studentského spolku Arbeitsgemeinschaft sozialistischer Hochschüler.
   Od roku 1930 byl členem komunistické strany.
   Skupina Ra v Brně (1947–1948),
   Svaz československých výtvarných umělců (od roku 1951)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Rozptylová loučka I.

  • pojmenováno

   Nadace Viléma Reichmanna


  • poznámky

   druhou světovou válku prožil jako příslušník wehrmachtu na frontě


  • obrazy

   img20926.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Miloš Budík
   spolupráce Karel Otto Hrubý
   spoluzakladatel Funkeho kabinetu při brněnském Domu umění


  • partneři

   Rudolfina Barbora Reichmannová (Zukalová)
   sňatek: 2. 12. 1935, Brno (městská rada)
   (manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 17. 9. 1938)


  • rodiče

   Johann Reichmann
   Marie Reichmann (Schwarz)


  • ulice

   Koliště
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Mach, Menš, Lik


Aktualizováno: 27. 04. 2018

Erich Wilhelm (Vilém) Reichman. AMB, fond B1-52, čj. 207836-47.