Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumír Matal

  Bohumír Matal


  • * 13.1.1922 Brno – † 7.7.1988 Prudká u Doubravníku (Tišnov)


  • malíř, významný představitel brněnské poválečné malby 20. století


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl nadšeným cyklistou a jezdil závodně za klub B+B


  • bydliště

   Brno-Židenice, Pod vinohrady,
   od 70. let 20. století mlýn v Prudké u Doubravníku


  • vzdělání

   1937–1941 Škola uměleckých řemesel v Brně (prof. E. Hrbek, František Václav Süsser)


  • dílo

   Ranou tvorbu Bohumíra Matala poznamenal pobyt v pracovních táborech v Lohbrücku a Oswitzi u Vratislavi (1942–1945). Umělec posílal z pracovního pobytu své ženě Boženě a strýci Vladimíru Vaclovi stovky dopisů doprovázených surrealistickými kresbami. Kresby představovaly umělcův únik ze skutečnosti tvrdé práce a hladovění do nadrealistického snění.

   Po návratu z Německa v roce 1945 Matal zaujal svou tvorbou čerpající náměty z mýtu města a jeho civilní poetiky, takže byl přijat svými staršími kolegy Františkem Grossem, Františkem Hudečkem, Kamilem Lhotákem a dalšími za člena pražské Skupiny 42. Umělec obohatil tvorbu svých současníků o vlastní poetiku vycházející z kubismu a o osobitý kolorismus (Zahradnictví tety Marie, 1945; Stříhali dohola malého chlapečka, 1946; Člověk ve městě, město v člověku, 1947–1948).
   Jako nejmladší brněnský umělec měl v roce 1947 v Domě umění samostatnou výstavu (doplněnou plastikami Ladislava Zívra). Byl zastoupen na výstavě Mladé české umění v Paříži, Luzernu, Bruselu a Antverpách (1946–1947).
   V roce 1948 podepsal v Akademické kavárně v Brně prohlášení na obranu umělecké svobody proti mocenským tlakům komunistického zřízení. Protože svůj podpis nikdy neodvolal, dostal se do stálého konfliktu s oficiálním režimem.

   V 50. letech 20. století maloval kubizující portréty a postavy žen a autoportréty v interiérech se silným existencionálním nábojem, v nichž se odráží izolace a osamělost, do které se umělec dostal.
   V roce 1950 získal ateliér na České ulici v Brně (v budově bývalého bufetu Sputnik), kde se soustřeďoval okruh jeho přátel (architekti Ivan Ruller, Zdeněk Říhák, J. Sirotek, skladatel Jan Novák, teoretici Zdeněk Kudělka, Petr Spielmann a další). Matalova výstava v malé síni Kabinetu umění n.p. Kniha na České ulici v Brně v roce 1955 byla předčasně uzavřena kvůli ohlasům v tisku, jež ji nařkly z šíření tzv. formalismu a kosmopolitismu.

   V letech 1962 až 1965 proběhlo v umělcově tvorbě období informelu (užívá biomorfní tvary a stékání barev), např. v obrazech Krajina vod, Opilý koráb, oba 1962; Kráter, 1963 a dalších, jimiž se přiblížil současné lyrické abstraktní malbě.
   V druhé polovině 60. let vznikl velký cyklus Přítomnost člověka přinášející nové pojetí čistých konstruktivních a převážně geometrických vertikálních kompozic v hutné barevnosti se zdůrazněním obrysových linií, které zůstanou pro Matala charakteristické i v jeho pozdní tvorbě 70. a 80. let 20. století vyznačující se kritickým protirežimním obsahem (Ptačí herci, Pomníky, Vesmírné haraburdí a další).
   V roce 1972 se Matal i s rodinou odstěhoval na mlýn v Prudké u Doubravníku, který se stal oblíbeným místem setkávání jeho přátel z řad intelektuálů, herců a výtvarných umělců (Josef Císařovský, Adolf Kroupa, Ludvík Vaculík, Miroslav Horníček, Jan Kačer, Zdeněk Kudělka, Ludvík Kundera, Oldřich Mikuláštík, Antonín Přidal a další).


  • zaměstnání

   svobodné povolání

  • odborné a zájmové organizace

   Umělecká beseda (po roce 1945),
   Skupina 42 (1945–1948),
   Spolek výtvarných umělců Aleš,
   Blok výtvarných umělců země moravskoslezské,
   Svaz československých výtvarných umělců,
   Brno 57,
   v roce 1969 Skupina Q v Brně


  • poznámky

   Ve třinácti letech, po smrti otce, si jej k sobě vzali dědeček s babičkou, aby ulehčili jeho matce, která se sama starala o další čtyři malé děti.
   S malováním se poprvé setkal u svého vzdáleného příbuzného. V 15 letech namaloval zdařilý portrét svého dědečka, kterému se na konci svého života podobal.
   Koncem října roku 1942 manželce Bohumíra Matala přišel dopis z Německa. Dle pozdějšího vysvětlení manžela byl zatčen, směl si vzít jen to nejnutnější a spolu s ostatními odvezen do tábora Lohbruck u Breslau. Pracoval tam v řetězárně. Za celé tři roky byl doma jen dvakrát. Třikrát týdně rodině zasílal dopisy vždy doplněné kresbou.
   Z Německa se vrátil v únoru 1945 s velmi podlomeným zdravím. Poté co se zotavil, začal se věnoval malování.
   V roce 1946 vystavoval v Paříži s jinými mladými čsl. výtvarníky. Krátce poté se Matal seznámil s básníkem Ivanem Blatným, Josefem Kainarem, Jiřím Kolářem, Oldřichem Mikuláškem a dalšími. V roce 1949 si v Brně najal ateliér spolu s Jánušem Kubíčkem.
   Bohumír Matal byl velkým nepřítelem tehdejšího režimu. Nesměl vystavovat v zahraničí ani doma.
   (Výňatek ze vzpomínky manželky, uveřejněný v Bílovickém zpravodaji č. 1 v dubnu 1999).


  • obrazy

   img8722.jpg img9142.jpg


  • pojmenované ulice

   Matalova (Medlánky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Hubert Jungmann
   žák Jánuš Kubíček
   spoluzakladatel skupiny Brno 57 Pavel Mareš
   spolupráce na některých dílech Ivan Ruller
   přítel Věra Sládková
   přítelkyně
   další osoby (3)...


  • partneři

   Božena Matalová
   sňatek: v roce 1941


  • ulice

   Pod vinohrady (Unter den Weinbergen)
   bydliště (od 13 let, kdy žil u prarodičů)


  • objekty

   Dekorativní zeď u dětského hřiště
   sochařská realizace: Šrámkova 0/01
   autor


  • autor

   Mach


Aktualizováno: 29. 06. 2018

Bohumír Matal. Foto: www.moravska-galerie.cz.