Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Mayssl

  Antonín Mayssl


  • * 29.9.1826 Černovice (Bukovina) – † 8.7.1899 Brno


  • portrétní malíř, nejvýznamnější portrétní fotograf éry vizitek v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Za doby svého pedagogického působení se stal známým portrétním malířem. O jeho prestiži svědčí, že v roce 1861 se u něho nechali fotografovat členové moravského sněmu. Od roku 1862 se fotografií zabýval živnostensky; začínali u něho pozdější samostatní brněnští fotografové Josef Kunzfeld a Zdenko Mann.
   Na svých vizitkách kladl důraz na kompoziční stránku a zachycení živého výrazu. V raných pracích byl inspirován vídeňským ateliérem bratří Angererů. Kolem roku 1867 jeho podnik dosáhl vrcholu.
   Po roce 1873, kdy se stávaly jeho fotografické portréty stále konvenčnějšími, se postupně vracel zpět k malbě.


  • vzdělání

   gymnázium filozofické učiliště v Černovicích,
   polytechnika a malířská akademie ve Vídni (u F. C. Waldmüllera)


  • dílo

   V roce 1858 namaloval 20 erbů pro erbovník věnovaný Vincenci hraběti Vetter von der Lilie, prezidentovi lenního soudu v Kroměříži. Další znaky v tomto albu vytvořili Anton Hübner (stavovský úředník a gymnaziální učitel kresby) a Mathias Stiasny (malíř).


  • zaměstnání

   od roku 1849 učil na brněnské technice geometrii a kreslení,
   v letech 1852–1865 učitel kreslení na nové vyšší reálce v Brně,
   od roku 1862 měl i fotografickou živnost,
   od roku 1885 se věnoval pouze umělecké tvorbě


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Josef Kunzfeld
   praktikant a později významný brněnský fotograf


  • partneři

   Anna Maysslová (Marklová)


  • děti

   Richard Mayssl
   Anna Maysslová (Maysslová)
   Karl Mayssl
   Marie Maysslová (Maysslová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 01. 07. 2019