Internetová encyklopedie dějin Brna

Milena Rychnovská

  prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc.


  • * 17.10.1928 Brno


  • vysokoškolská pedagožka, badatelka v oboru ekologie a životního prostředí
   dítě osobnosti: prof. PhDr. Štěpán Soudek


  • rodné jméno

   Soudková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   po roce 1990 poradkyně ministrů životního prostředí Bedřicha Moldana a Josefa Vavrouška


  • vzdělání

   1939–1947 gymnázium Josefa Kudely v Brně,
   1947–1951 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - přírodopis-chemie (1951 titul RNDr., 1992 profesorka ekologie)

  • vyznamenání a pocty

   Medaile G. J. Mendela AV ČR (2003),
   Cena Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě v oblasti udržitelného rozvoje a ekologie (2009)


  • dílo

   Publikovala přes stovku původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech a sbornících.
   Podílela se na koordinaci výzkumů v rámci akce UNESCO Člověk a biosféra (MAB), prováděla ekosystémový výzkum zaplavovaných luk na jižní Moravě, zabývala se funkcí luk v pramenné oblasti (Ekologie lučních porostů, Academia 1987) aj.


  • zaměstnání

   1951–1955 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity - ústav fyziologie rostlin,
   1955–1985 Botanický ústav ČSAV, pobočka v Brně (vytvořila zde a vedla ekologické oddělení),
   1985–1990 Ústav krajinné ekologie SAV v Bratislavě,
   od roku 1991–1994 Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci,
   v roce 1992 Katedra environmentálních studií na brněnské univerzitě

  • odborné a zájmové organizace

   Moravskoslezská akademie věd přírodních


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Podpěra
   Podpěra patřil mezi její oblíbené učitele Vladimír Úlehla
   její učitel; výrazně ovlivnil její profesní dráhu


  • rodiče

   Štěpán Soudek


  • sourozenci

   Dušan Soudek


  • události

   14. 5. 2009
   Udělení ceny ekoložce Mileně Rychnovské
   oceněná vědkyně


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 03. 09. 2014