Encyklopedie dějin města Brna

František Hora

  Prof. MUDr. František Hora


  • * 13.7.1902 Brno – † 26 .6.1955 Praha


  • internista, klinický farmakolog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1953–1954 místopředseda vědecké rady ministerstva zdravotnictví. Zakládal a organizoval Ústav pro doškolování lékařů v Praze, kde vedl katedru vnitřního lékařství.


  • bydliště

   Brno, Franz-Josef-Strasse 12


  • vzdělání

   1912–1920 studium na I. českém státním gymnáziu v Brně,
   1920–1925 LF MU (1934 habilitace, 1945 jmenován profesorem patologie a terapie nemocí vnitřních)


  • dílo

   zobrazit - Klinické zhodnocení kolísání cukru krevního po injekci hypertonické glykosy
   - Akromegalický gigantism s poruchou uhlovodanové výměny


  • zaměstnání

   1925–1943 a 1954–1955 LF MU - ústav experimentální patologie, interní klinika, propedeutická klinika, přednosta III. interní kliniky (v letech 1948–1949 a 1950–1952 děkan),
   1943–1945 Zemská nemocnice v Brně,
   1945–1946 nemocnice v Karlových Varech, suplování farmakologie v Plzni

  • odborné a zájmové organizace

   Spolek českých lékařů,
   Endokrinologická společnost,
   Kardiologická společnost,
   Asociace ftiseologů,
   Mezinárodní společnost gastroenterologická,
   Masarykova liga proti tuberkulose


  • prameny, literatura

   zobrazit "K nedožitým sedmdesátinám Františka Hory"
   "Kdy zemřeli ...?"


  • osoby

   Rudolf Křivinka
   dr. Hora byl jedním ze dvou svědků sňatku dr. Křivinky


  • partneři

   Lidmila Horová (Soukupová)


  • rodiče

   František Hora
   Natalie Horová (Sedláčková)


  • sourozenci

   Karel Hora
   Vladimír Hora


  • ulice

   Milady Horákové
   bydliště doložené v roce 1934 (tehdy Francouzská) Franz-Josef-Strasse
   rodný dům (dnes Francouzská)


  • události

   18. 6. 1941
   Zřízena poradna pro sportovce
   vedoucí poradny


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 22. 01. 2018