Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Grund

  prof. PhDr. Antonín Grund


  • * 3.4.1904 Praha – † 14.11.1952 Praha


  • vysokoškolský pedagog; literární historik


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   byl zetěm JUDr. Přemysla Šámala (1867–1941), kancléře prezidenta republiky, žalářovaného a umučeného nacisty v berlínském vězení


  • vzdělání

   české státní reálné gymnázium na Smíchově (1923 maturita),
   čeština a němčina na Filozofické fakultě v Praze (1928 titul PhDr., 1936 habilitace na UK, 1945 jmenován profesorem na MU)


  • dílo

   - Karel Jaromír Erben. Praha 1935.
   - Kratochvílné rozprávky renesanční. Praha 1952.
   - Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmannovi. Brno 1948 (spolu s Josefem Kurzem a Adolfem Kellnerem).
   - Renesanční tance smrti. Praha 1948.
   - Sto let Matice České 1831–1931. Praha 1931.


  • zaměstnání

   středoškolský profesor na dívčím reálném gymnáziu v Praze na Smíchově,
   1929–1945 knihovník v Národní knihovně v Praze,
   1945–1952 profesor dějin české literatury na Filozofické fakultě MU

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk,
   Česká akademie věd a umění


  • hrob

   Praha, Vyšehradský hřbitov, oddělení 10, hrob č. 2


  • obrazy

   img9969.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Jarmila Grundová (Šámalová)
   sňatek: 22. 6. 1936


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 30. 03. 2018

Antonín Grund. Zdroj: Brno – kulturní město předválečné a válečné, Brno 2006.