Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Ambros

  Emanuel Ambros


  • * 26.9.1885 Kroměříž (okres Kroměříž) – † 10.6.1955 Brno


  • hudební kritik, středoškolský pedagog, hudební historik, skladatel


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Kroměříž čp. 23 (rodný dům),
   Brno, Kopalgasse - Kopalova 12


  • vzdělání

   gymnázium v Jevíčku,
   1904–1908 univerzita v Praze - obor matematika a fyzika,
   státní zkouška na pražské konzervatoři (1908)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel hudby a hudební výchovy ve Slezské Ostravě, v Kyjově, Prostějově, krátce na Vesně v Brně, poté profesor reálného gymnázia v Olomouci,
   reformní reálné gymnázium v Brně-Králově Poli (1935–1938), gymnázium v Brně-Žabovřeskách (1938–1941), poté penzionován, reaktivován v roce 1945, do roku 1949 učil na gymnáziu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Volné sdružení přátel moderní hudby v Olomouci (1927–1935)


  • poznámky

   v době první světové války byl domobraneckým poručíkem c. k. leteckého oddílu ve Vídni (doloženo v době sňatku)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Ambrosová (Novosadová)
   sňatek: 5. 2. 1918, Prostějov (u sv. Kříže)


  • děti

   Vladimír Ambros


  • rodiče

   Ezechiel Ambros
   Marie Ambrosová (Zapletalová)


  • sourozenci

   Vladimír Ambros


  • ulice

   Kopalgasse - Kopalova
   bydliště (dnes Burešova)


  • události

   4. 12. 1937
   Zahajovací slavnost XIV. Vánočního stromu republiky v Brně
   řídil dívčí pěvecký sbor na slavnosti


  • související odkazy

   matriční zápis - O
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9551, Matrika oddaných Prostějov - u sv. Kříže 1912–1919, s. 276. matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 7951, Matrika narozených Kroměříž - Panny Marie 1868–1887, s. 279.


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 11. 2019