Internetová encyklopedie dějin Brna

Leopold Adametz

  prof. Ing. Dr. h. c. Leopold Adametz


  • * 11.11.1861 Brno – † 27.1.1941 Vídeň


  • zootechnik, vysokoškolský pedagog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   stud. an der Hochschule für Bodenkultur in Wien und an der Univ. Leipzig, 1886 Dr. phil., nach kurzer Praxis in der Landwirtschaft, Ass. der Lehrkanzel für Tierproduktenlehre unter Martin Wilckens an der Hochschule für Bodenkultur, 1888 Priv. Doz. für Tierzucht, Studienreisen nach der Schweiz und Paris (Pasteurinst.), 1890 ao. Prof. in Wien, 1891 ao. Prof. an der Univ. Krakau, 1898–1932 o. Prof. für Tierproduktenlehre und Morphologie der Haustiere an der Hochschule für Bodenkultur in Wien. 1901/02 Rektor, Mitgl. der Akad. d. Wiss. in Wien.


  • vzdělání

   vysokoškolské (Vídeň, Lipsko)

  • čestný doktorát

   univerzita v Krakově (1931)

  • vyznamenání a pocty

   řád Polonia Restituta


  • dílo

   - Chov domácích zvířat. Část všeobecná. Praha 1925.
   - Příbuzenská plemenitba ve světle nového biologického bádání.


  • zaměstnání

   profesor na Vysoké škole zemědělské ve Vídni a na Jagellonské univerzitě v Krakově


  • prameny, literatura

   Ostatní literatura
   "Kdy zemřeli ...?"


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17132, Matrika narozených Brno - Staré Brno u Nanebevzetí Panny Marie 1854–1863, s. 395.


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 29. 07. 2014