Internetová encyklopedie dějin Brna

Claude Alexandre Bonneval

  polní zbrojmistr Claude Alexandre Bonneval


  • * 14.7.1675 Coussac (Francie) – † 23.3.1747 Cařihrad (Istanbul, Turecko)


  • rakouský vojevůdce (1706–1723), internovaný pro různé přečiny na špilberské pevnosti (1724), později v tureckých službách


  • šlechtický titul

   hrabě

  • národnost

   francouzská


  • zajímavé okolnosti

   Po vypovězení z monarchie odešel do osmanské říše, kde dosáhl vysokého postavení (jmenován pašou) a podílel se na reformách turecké armády, zejména dělostřelectva. Konvertoval k islámu, přijal jméno Achmed.


  • jiné pocty

   generál polní strážmistr (1706),
   polní podmaršál (1716),
   polní zbrojmistr (1723)


  • zaměstnání

   voják


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 18. 03. 2013