Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Dvořáček

  doc. PhDr. Josef Dvořáček


  • * 18.3.1893 Letovice – † 13.11.1948 Brno


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; docent pedagogiky na univerzitě v Brně, školní rada a zemský školní inspektor pro národní školy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   redaktor časopisu Nové školy


  • bydliště

   Brno (v roce 1938)


  • vzdělání

   učitelský ústav v Brně (1912),
   Škola vysokých studií pedagogických v Brně (1921),
   FF MU - historie a filozofie (1930 titul PhDr., 1937 docent pedagogiky)


  • dílo

   - Methodologické problémy pedagogiky a didaktiky. Brno 1947.
   - Problém aktivity žákovy ve vyučování. Brno 1936.
   - Přehled vývoje pedagogických idejí. Brno 1947.
   - Přírodozpytné zábavy. Brno 1924.
   - Soukromá dvouletá pedagogická akademie v Brně. Brno 1937 (spoluautor Otokar Chlup).


  • zaměstnání

   učitel na obecných školách v Domašově u Brna, v Brně,
   Škola vysokých studií pedagogických v Brně,
   1937–1948 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro péči pro dítě a jeho výzkum


  • poznámky

   Domovská obec: Brno, okr. Brno.
   V rakousko-uherské armádě jednoroční desátník, nejdříve 14. zemský pěší pluk, dále 25. zem. pěší pluk.
   Zajat: 1. 4. 1915, Karpaty. Přihlášení do legií: březen 1918, Kirjánov. Do čs. legie v Rusku zařazen 24. 3. 1918, 2. muniční divize, vojín. Konec v legiích 10. 11. 1920, poslední útvar: 2. muniční divize, poslední hodnost: šikovatel. Demobilizován.
   Nekrolog: Naše věda, 26, 1948/1949, s. 276.
   V roce 1941 byl jako bývalý legionář předčasně penzionován.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 21. 02. 2014