Internetová encyklopedie dějin Brna

Pavel Blatný

  Pavel Blatný


  • * 14.9.1931 Brno


  • hudební skladatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Česká republika


  • bydliště

   Brno, Starobrněnská 19/21


  • vzdělání

   brněnská konzervatoř (studium hry na klavír, dirigování a skladby),
   hudební věda na brněnské univerzitě,
   žák Pavla Bořkovce (toto studium jen zvýraznilo Blatného zálibu v neoklasicismu, která určila i jeho první kompoziční etapu)

  • vyznamenání a pocty

   Cena Svazu českých skladatelů a koncertních umělců (za kantátu Vrba), 1981,
   Cena Leoše Janáčka (za kantátu Štědrý večer), 1984,
   Anfiteatro d'argento (Neapol), 1989,
   Cena města Brna, 2000


  • dílo

   První kompoziční etapa - záliba v neoklasicismu - je příznačná skladatelovým obdivem ke Stravinskému, Prokofjevovi a Martinů, jejichž umělecký odkaz Blatný vstřebal a přetavil do osobitého projevu, charakteristického mj. samostatným uplatňováním dvou odlišných zvukových vrstev, které se v průběhu skladby střídají jako dva mluvčí v rozhovoru (odtud označení "dialogický princip").

   Neoklasická etapa byla na konci 50. let vystřídána skladatelovým zájmem o soudobé kompoziční techniky. Pavel Blatný byl jedním z prvních, kdo české hudbě objevovali možnosti dvanáctitónové kompozice. Byl však také jedním z prvních, kdo si uvědomili její meze a nedostatky.
   Ze snahy po uvolnění přísnosti dodekafonické kompozice vyrůstala jeho osobitá cesta, která je charakterizována úsilím o syntézu racionálního kompozičního řádu se spontaneitou bezprostředního muzikantského projevu, o syntézu vážné hudby s jazzem, která bývá označována jako "třetí proud". Za všechny skladby tohoto směru jmenujeme alespoň Koncert pro jazzový orchestr a 10´30" pro symfonický orchestr. Díky této tvůrčí koncepci získalo jméno Pavla Blatného rychle popularitu i v zahraničí. Svědčí o tom např. fakt, že v žebříčku amerických jazzových kritiků časopisu Down Beat se v roce 1966 ocitl Pavel Blatný na osmém místě a o rok později dokonce na pátém - a to přesto, že jazzovým hudebníkem v pravém slova smyslu nikdy nebyl.

   Ve tvorbě "třetího proudu" hledal Pavel Blatný především cestu k posluchači. A poněvadž se v průběhu 60. let stávalo stále zřejmější, že pro posluchače bude nejsrozumitelnější takové dílo, které bude respektovat staletími zafixované tonální cítění, uskutečnil skladatel opětovný návrat k tonalitě (poprvé ve skladbě DEFGAHC z roku 1967).

   Počátek 80. let znamenal ve skladatelově vývoji zásadní vykročení od skladeb "třetího proudu", v nichž bylo předtím těžiště jeho kompoziční práce, směrem k hudbě vážných žánrů, směrem k tonalitě, formové přehlednosti, záměrně archaizujícímu a co nejvíce zjednodušenému projevu. Počátek tohoto vykročení znamená lidová kantáta Vrba, za kterou obdržel Cenu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců za rok 1981, pokračování pak symfonická věta Zvony za mého otce a kantáty Štědrý den a Polednice.

   Cílem Pavla Blatného v celém jeho dosavadním tvůrčím úsilí bylo učinit současný projev sdělným a srozumitelným. Spontánní ohlas jeho obsáhlé (více než 500 skladeb), široce rozprostřené a snad do všech oborů zasahující tvorby svědčí o úspěšnosti tohoto usilování.

   Výběr ze skladeb:
   JEVIŠTNÍ DÍLA:
   - Náčelník Severní vánek, muzikál na námět J. Nestroye (1974), DILIA,
   - Večer Tříkrálový, celovečerní muzikál na námět W. Shakespeara (1975)
   - Pohádky z lesa (Studánka a Domeček), dvě televizní opery pro děti (1975)

   ORCHESTRÁLNÍ A VOKÁLNĚ SYMFONICKÉ SKLADBY:
   - Hudba pro klavír a orchestr (1955), UK Brno 30´
   - Koncert pro orchestr (1956), ČHF 40´
   - Koncert pro komorní orchestr (1958), ČHF 25'
   - Vrba, kantáta na text K. J. Erbena (1980), ČHF, o Panton 20'
   - Zvony, symfonická věta (1981), ČHF, o Panton 10'
   - Štědrý den, kantáta na text K. J. Erbena (1982), ČHF 20'
   - Polednice, kantáta na text K. J. Erbena (1982) ČHF 12'
   - Hommage à Gustav Mahler (1983), 10'
   - Vodník, kantáta na text K.J.Erbena (1986), ČHF, videozáznam ČT
   - Podivné lásky, kantáta na texty stejnojmenné knihy Jiřího Muchy (1990), videozáznam ČT
   - Erbeniáda pro symfonický orchestr (2003) 20'

   SKLADBY "TŘETÍHO PROUDU":
   - Per orchestra sintetica pro jazzový a "klasický" dechový orchestr (1960), SU, o Lippmann + Rau 7'
   - Koncert pro jazzorchestr (Prolog, Passacaglia, Modely, Rytmy a témbry) (1962-1964), SU, EMM, o Su, video: ČsT Praha 1965, CD K. Krautgartner ČR 2006, CD Jubileum 2006 29'
   - Studie pro čtvrttónovou trubku (1964), o SU, videozáznam ČsT Brno 1973, CD Jubileum 10'
   - 10'30' pro symfonický orchestr (1965), SU, EMM, r SU, videozáznam ČsT Brno 1967 10'30"
   - Greeting to Eric pro velký jazzový orchestr (1965), Saba 1967, r Saba 6'
   - Für Graz, pro velký jazzový orchestr (1965), EdS, EMM, 7'
   - Pour Ellis, skladba pro trubku (nebo sopránsaxofon) a jazzový orchestr (1966), SU, o  SU, EMM 6'


  • odborné a zájmové organizace

   Klub moravských skladatelů


  • poznámky

   (podklady pro zpracování tohoto hesla poskytl sám pan Pavel Blatný)


  • obrazy

   img7686.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ivan Blatný
   bratranec Lubomír Koželuha
   pedagog Milan Slimáček
   spolupráce


  • rodiče

   Anna Blatná (Sekerová)
   Josef Blatný


  • ulice

   Starobrněnská
   bydliště


  • události

   17. 9. 1922
   Ustavení Klubu moravských skladatelů v Brně
   zasloužil se o obnovení Klubu moravských skladatelů


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 10. 05. 2018

Pavel Blatný. Svoji fotografii poskytl pan Pavel Blatný, děkujeme