Internetová encyklopedie dějin Brna

Gustav Dostál

  Doc. Ing. Gustav Dostál


  • * 25.7.1862 Prostějov – † 22.5.1935 Brno


  • zemský vrchní stavební rada, docent ČVŠT v Brně, odborník v oboru železničního a silničního stavitelství


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   honorovaný docent encyklopedie stavebního inženýrství, zemský stavební ředitel a přednosta moravského zemského stavebního úřadu


  • bydliště

   Brno, Veveří 52


  • vzdělání

   1872–1879 Česká reálná škola v Prostějově,
   1879–1884 Česká vysoká škola technická v Praze


  • dílo

   Vypracoval různé projekty pro stavební výbor, regulační plány řek Dyje a Moravy.
   Ve "Zprávách spolku inženýrů v Brně" a v časopise "Naše obec" publikoval práce o udržování silnic. Pořádal veřejné přednášky na téma silničního provozu. Vypracoval instrukce pro silniční výbory na Moravě o stavbě a udržování silnic.
   Od roku 1912 byl členem zkušební komise pro druhou státní zkoušku na ČVUT v Brně.
   V letech 1921–1928 byl přednostou oddělení pro stavební ruch při zemské správě politické v Brně, kde se uplatnil při zdolávání bytové nouze.
   V roce 1928 odešel do důchodu.


  • zaměstnání

   1885–1886 u stavitele a geometra Šímy ve Vysokém Mýtě,
   1886–1888 stavba železnice Prostějov–Třebovice,
   1888–1889 vyměřování řeky Dyje,
   od roku 1889 u moravského zemského výboru v technických oborech,
   od roku 1907 docent na ČVŠT v Brně,
   od roku 1913 znalec pro stavbu silnic u zemského soudu v Brně


  • obrazy

   img0285.jpg


  • pojmenované ulice

   Dostálova (Stránice)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Dostálová (Vondráčková)
   sňatek: 8. 7. 1895


  • děti

   Věra Dostálová (Dostálová)


  • ulice

   Veveří
   bydliště


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 9514, Matrika narozených Prostějov - u sv. Kříže 1860–1867, s. 129.


  • autor


Aktualizováno: 17. 05. 2017

Gustav Dostál. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I. 1927.