Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Německý

  Otakar Německý


  • * 2.3.1902 Nové Město na Moravě – † 18.3.1967 Brno


  • sportovec (běh na lyžích, skok na lyžích, sdružený závod, atletika)


  • pseudonym

   Otek


  • zajímavé okolnosti

   Narodil se do rolnické rodiny, měl deset sourozenců - všichni závodili na lyžích. Otakar se svým bratrem Josefem byli zakladateli novoměstské lyžařské běžecké školy.


  • vzdělání

   studium veteriny v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   jako důstojník veterinární služby čsl. armády působil v mnoha posádkách po celé republice; vychovával armádní lyžařské závodníky a vedl lyžařskou reprezentaci na mnoha závodech po celé republice i v zahraničí,
   po skončení aktivní vojenské služby se vrátil do Nového Města na Moravě, kde v místním JZD pracoval jako zootechnik


  • prameny, literatura


  • sourozenci

   Josef Německý


  • události

   8. 11. 1925
   III. ročník závodu v lesním běhu Moravské Slavie
   1. místo mezi vojíny, 5. místo v celkovém pořadí
   9. 11. 1924
   Lesní běh Moravské Slavie v Brně
   v závodě diskvalifikován


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 26. 02. 2020