Internetová encyklopedie dějin Brna

Žofie Zvěřinová

  Žofie Zvěřinová


  • * 6.5.1872 Jihlava – † 17.3.1951 Brno


  • ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně


  • rodné jméno

   Zvěřinová

  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Mimoškolní činnost: přednášky týkající se vzdělání žen a ženské otázky vůbec, později přednášela v ženských spolcích.
   V letech 1920–1935 byla členkou brněnského městského zastupitelstva a předsedkyní jeho české knihovní rady.


  • bydliště

   Jihlava,
   Měřín,
   Brno (1885–1895),
   Olomouc (1895–1896),
   Brno (1896–1951)


  • vzdělání

   obecná škola v Měříně,
   měšťanská škola při ústavu učitelek v Brně,
   maturovala v roce 1891

  • jiné pocty

   v roce 1932 obdržela od Obchodní a živnostenské komory Zlatou medaili


  • dílo

   Do období jejího působení spadá výstavba moderního školního areálu Masarykův státní ústav ku vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání a penzionátu (Domov Elišky Machové) na Lipové ulici vybudovaný v duchu funkcionalismu podle projektu brněnských architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška v letech 1929–1931.


  • zaměstnání

   1891–1895 učitelka v Brně,
   1896 odborná učitelka na Vyšší dívčí škole spolku Vesna,
   1897 převzala dozor v penzionu Vesny,
   1913 ředitelka dívčí dvouleté obchodní školy při brněnské Vesně na dnešní Jaselské ulici (v letech 1934–1944 starostka),
   1920 členka Zastupitelstva města Brna a později předsedkyně knihovní rady

  • odborné a zájmové organizace

   SK Moravská Slavia Brno (správní výbor, revizoři účtu),
   Jednota slovanských žen,
   Jednota vlasteneckých žen,
   Vesna (od roku 1936 její starostka)


  • poznámky

   rodiče Josef a Marie (roz. Vaňková) Zvěřinovi


  • obrazy

   img7392.jpg img9494.jpg img9495.jpg img9497.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • stavby

   Domov Elišky Machové
   Lipová 16/231
   v době jejího působení byl vzdělávací ústav postaven


  • události

   1. 2. 1921
   Založení Veřejné knihovny města Brna
   předsedkyně knihovní rady


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 30. 01. 2014

Žofie Zvěřinová. Foto in: Alena Kalinová-Lenka Nováková, Dcerám českým...: brněnský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870-1920, Brno 2007, s. 9.