Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Wenzl

  Josef Wenzl


  • * 8.2.1856 Unerázka – † 19.5.1884 Praha


  • jazykovědec, pedagog a spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • vzdělání

   piaristické gymnázium v Moravské Třebové,
   filozofie v Brně,
   univerzita v Praze (moderní jazyky)


  • dílo

   Vydal několik učebnic, měl zpracovaný obsáhlý materiál k řadě vědeckých prací z českého a francouzského jazyka.
   Po jeho předčasném úmrtí vydali František Bílý a Julius Roth jeho "Prvopisný ukazatel" v Praze 1886.


  • zaměstnání

   středoškolský profesor,
   reálka v Praze, Ječná ulice


  • poznámky

   Vlastenecky jej vychovával profesor P. Josef Dominik Pulkrábek na gymnáziu v Moravské Třebové. V době studií v Brně se přátelil se spisovatelem Františkem Bílým, který se po jeho smrti podílel na vydání jeho práce.
   Josef Wenzl budil v Unerázce, Bezděčí a Trnávce vlasteneckého ducha hraním českých divadel - jeho osobnost měla velký vliv na Františka Wenzla.


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Bílý
   přátelé v době studií František Wenzl
   ovlivněn Josefem Wenzlem


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 25. 01. 2016