Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludwig Goldhann

  JUDr. Ludwig Goldhann


  • * 8.12.1823 Vídeň – † 18.1.1893 Brno


  • brněnský finanční úředník, německý dramatik a básník, mecenáš


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   Už v osmi letech napsal krátký román a báseň, za kterou mu babička dala jeho první honorář. V roce 1839 byl poslán na ozdravný pobyt do Bolzana ke svému strýci archeologovi A. R. Wolfskronovi.


  • bydliště

   Vídeň (1823–1848),
   Brno, Franzensberggasse 4


  • vzdělání

   studium práv na univerzitě ve Vídni (vedle toho se věnoval studiu jazyků a literatury)


  • dílo

   - báseň Nach dem Siege, 1848
   - Dichtungen, Vídeň 1850
   - Aesthetische Wanderungen in Sicilien, Lipsko 1855
   - Der Landrichter von Urbau, 1856 (truchlohra, poprvé dávána v Hamburku, poté úspěšně na dalších scénách v Německu, v rakouské monarchii zakázána)
   - Der Günstling eines Kaisers, Hamburg 1862
   - Ein Tanz mit der Königin, Vídeň 1872
   - Im alten Raubschloss, Vídeň 1872
   - Am Rande des Abgrunds, Vídeň 1880
   - Ein Königshaus, Vídeň 1882
   - Zur feierlichen Enthüllung von d’Elverts Bild: 4. Mai 1885, Brno 1885
   - Tief im Gebirge, Vídeň 1885
   - Ein verkauftes Herz, Brno 1886
   - Auf Rigi - Kulm, Brno 1888
   - St. Hubertustag: ein Schwank in 1 Aufzuge, Brno 1888
   - Der Landrichter von Urbau: ein Trauerspiel in 5 Aufzügen, Brno 1890
   - Eine schlimme Kritik: Lustspiel in 1 Aufzuge, Brno 1892
   - Winterphantasie: (von J. Lewinsky am 25. März 1875 in Brünn vorgetragen), Brno 1892
   - Leben und Gedichte, Brno 1896


  • zaměstnání

   jako divadelní zpravodaj a zpravodaj o umění pracoval v redakci Mährisch-Schlesischer Correspondent, Brünner Zeitung, Wiener Kunstchronik nebo Deutsche Zeitung,
   1848 finanční úředník v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   z jeho iniciativy byla zřízena v Brně odbočka „Deutschen Schillerstiftung", jejíž zřízení předcházelo založení „Brünner Musikverein", jehož předsedou se Goldhann stal,
   od roku 1892 zastával čestnou funkci prezidenta „Deutschen Journalisten- und Schriftstellerverein für Mähren und Schlesien",
   čestný člen Brünner Musikverein“


  • hrob

   Wien, Friedhof Döbling, 19. Bezirk, Hartäckerstrasse 65 (rodinná hrobka)


  • poznámky

   Účastnil se revolučních událostí ve Vídni v roce 1848, vstoupil do Akademické legie, do Brna odešel ještě v zimě 1848. Působil jako praktikant u zdejší finanční prokuratury, ze zdravotních důvodů později odešel do penze.
   Potíže se srdcem jej provázely dlouho; v den smrti ještě jako divadelní referent shlédl v městském divadle představení „Zwei glückliche Tage“, po skončení se kolem 22. hodiny odebral do bytu manželů Gomperzových. Cesta ve špatném počasí jej vysílila, takže při rozhovoru s přáteli spadl ze židle. Okamžitě mu sice začali pomáhat, zavolali lékaře dr. Netoliczkého, ale ten už po chvíli jen konstatoval smrt. Zemřelý přenesen do bytu, následující den pitva v zemské nemocnici.
   Smuteční rozloučení v Brně se konalo v sobotu 23. ledna v kostele na Petrově, poté rakev převezena vlakem do Vídně, kde se konal pohřeb do rodinné hrobky.


  • pojmenované ulice

   - Goldhannova (Černá Pole)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Julius Gomperz
   přítel Karoline Gomperz
   přátelé Emil Ludwig Soffé
   spolupracovník


  • rodiče

   Barbara Goldhann (Schuster)
   J. A. Goldhann


  • ulice

   Franzensberggasse
   bydliště (dnes ulice Bašty) Starobrněnská
   zde, v bytě manželů Gomperzových, zemřel


  • osoba na objektech

   městský chlapecký sirotčinec
   pamětní deska: Gorkého 14/01


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 04. 12. 2018