Internetová encyklopedie dějin Brna

Leon Theodor Jan Steinblink

  Leon Theodor Jan Steinblink


  • * 8.11.1896 Uherský Ostroh – † 16.1.1973 Uherský Ostroh


  • ředitel Zahradnické školy v Brně-Bohunicích v letech 1935–1952


  • zajímavé okolnosti

   zasloužil se o zřízení pokusné stanice na zpracování ovoce a zeleniny na Zahradnicko ovocnickém ústavu v Brně-Bohunicích (1925)


  • vzdělání

   vyšší reálka v Uherském Brodě,
   po návratu z 1. světové války nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Brně,
   1924 absolvoval speciální kurzy pro konzervační techniky v Brunšviku,
   1928 absolvoval studijní cestu Rakouskem a Německem,
   1947 podstoupil několikaměsíční stipendijní pobyt ve Švýcarsku


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   ovocnická sekce Zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně,
   od října 1923 Zahradnicko ovocnický ústav v Brně-Bohunicích,
   1926 jmenován profesorem na Zahradnicko ovocnickém ústavu v Brně-Bohunicích,
   1935 správce Zahradnicko ovocnického ústavu v Brně-Bohunicích,
   1937 jmenován ředitelem Zahradnické školy v Brně-Bohunicích

  • odborné a zájmové organizace

   III. odbor Československé akademie zemědělské,
   předseda Jednoty profesorů zemědělských škol na Moravě,
   po roce 1945 člen ústřední plánovací komise ministerstva zemědělství, pracovní komise pro úpravu a reorganizaci zahradnického školství


  • poznámky

   V roce 1948 spolupracoval při pořádání Slovanské zemědělské výstavy v Praze (návrhy, exponáty). V letech 1947–1949 připravil a vedl prázdninové technologické kurzy pro referenty hospodářsko-technické služby a poradkyně venkovských žen při ONVKNV.


  • obrazy

   img6688.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Emilie Steinblinková (Minaříková)
   sňatek: 14. 8. 1926 v Uherském Ostrohu


  • události

   1901
   Vznik Českého pomologického ústavu v Bohunicích
   ředitel


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 12. 01. 2020

Leon Theodor Jan Steinblink. Foto In: "Almanach ke 100. výročí založení Zahradnické školy v Brně-Bohunicích a 140. výročí založení zahradnického školství v Brně 1901-2001/1861-2001, Brno 2001, s. 116."