Internetová encyklopedie dějin města Brna

Mojmír Kyselka

  Ing. arch. Mojmír Kyselka


  • * 16.7.1902 Brno – † 5.11.1974 Brno


  • architekt
   dítě osobností: František a Františka Kyselkovi
   bratr osobností: Bohumil a Jaroslav Kyselkovi


  • bydliště

   Brno:
   - Antonína Dvořáka 1
   - Zachova 4a


  • vzdělání

   1. česká státní reálka v Brně (1921 maturita),
   1921–1928 studium na České vysoké škole technické v Brně

  • vyznamenání a pocty

   stříbrná medaile Světové výstavy umění a techniky v Paříži za Masarykovy školy v Brně, Černých polích (1937),
   Cena města Brna za rekonstrukci Domu pánů z Kunštátu (1956),
   Za zásluhy o výstavbu (1961)


  • dílo

   zobrazit VÝBĚR ZE STAVEB NA ÚZEMÍ MĚSTA BRNA:
   - Přístavba školy (spol. B.Fuchs), Táborská 185, Brno-Židenice, 1928

   - Malobytová kolonie, Gallašova 4–10, Grmelova 6-8, Brno-Štýřice, 1929–1930

   - Německá obecná škola, Brno, 1930 (společně s Bohuslavem Fuchsem)

   - Masarykova obecná škola chlapecká a dívčí, Brno, 1931

   - Cvičná kuchyně rodinné školy, Palackého 47, Brno-Královo Pole, 1931

   - Zařízení zubní ordinace MUDr. R. Kostřici, Česká ulice, Brno, 1933

   - Vlastní vila Mojmíra Kyselky, Tomešova 4a, Brno, 1934

   - Rodinný dům Marie a MUDr. Jana Hybáškových (společně s E. Škardou), Kaplanova 3, Brno-Stránice, 1934–1935

   - Rodinný dům dr. Jarmily Valničkové-Kokrhánkové (společně s E. Škardou), Rezkova 35, Brno-Stránice, 1935

   - Slovanská tvrz - rekreační chata stavitele Václava Dvořáka, Brno-Bystrc, 1938–1943

   - úprava a rekonstrukce Domu pánů z Kunštátu (1955).   VÝBĚR Z MIMOBRNĚNSKÝCH STAVEB:
   - Rodinný dům, Nosislav, 1927

   - Přístavba Učitelského domu, Luhačovice, 1930

   - Expozice města Brna na Výstavě tělesné kultury a sportu (společně s E. Hrbkem), Pardubice, 1931

   - Pavilonové školy Přerov, Přerov, 1933 (společně s Josefem Poláškem)

   - Rekreační chata, Vlkovský rybník, 1938

   - Letní dům ing. Podrábského, Křižanov č. 309, 1939

   - Chata Marie Kyselkové, Babice nad Svitavou, 1940.


  • zaměstnání

   1928–1944 a 1945–1952 Stavební úřad města Brna (samostatný projektant, vedoucí projekční kanceláře pro pozemní stavby a architekturu, vedoucí projekčního a regulačního oddělení),
   1944–1945 po propuštění ze zaměstnání protektorátními úřady samostatný projektant v Brně,
   1952–1962 vedoucí oddělení územního plánu v oboru výstavby a vodního hospodářství Městského národního výboru v Brně,
   1958–1964 externí učitel Vysokého učení technického v Brně,
   1962–1974 samostatný projektant v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Skupina výtvarných umělců v Brně,
   Svaz československých výtvarných umělců


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 30b, hrob č. 30–31 (hrob byl v roce 1979 vyřazen z čestných hrobů města Brna, vrácen mezi ně zpět 1. 11. 2001)


  • obrazy

   img13794.jpg


  • pojmenované ulice

   Kyselkova (Sadová)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Rodinná kronika Františka Kyselky aneb Paměti z minulých století (1859–1949)"
   "Matrika oddaných, Brno (městská rada) 1932–1932"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Bohuslav Fuchs
   spolupráce na projektu Přístavba školy (Táborská 185, Brno-Židenice) Josef Polášek
   spolupráce na projektu Pavilonové školy Přerov


  • partneři

   Marie Kyselková (Čápová)
   sňatek: 19. 11. 1932, Brno (Městská rada)
   manželství rozvedeno 31. 10. 1968


  • děti

   Marie Kyselková
   Mojmír Kyselka, ml.


  • rodiče

   František Kyselka
   Františka Kyselková (Klimešová)


  • sourozenci

   Ludmila Kyselková
   Bohumil Kyselka
   Jaroslav Kyselka


  • ulice

   Antonína Dvořáka
   bydliště doložené v roce 1932 (dnes Dvořákova) Zachova
   bydliště doložené v roce 1946


  • objekty

   dívka se džbány
   sochařská realizace: Obilní trh 0/02
   autor kašny
   Otvírání studánek
   sochařská realizace: Pisárecká 1/02
   autor architektonického začlenění


  • stavby

   Dům pánů z Kunštátu
   Dominikánská 9/348
   architekt podílející se na opravě a rekonstrukci domu v roce 1955
   Vila Václava Dvořáka
   Foustkova 19/104
   autor původního návrhu domu a jeho interiérů
   Základní škola Jana Babáka
   Jana Babáka 1/1960
   jeden z architektů budovy
   Základní škola Jugoslávská
   Jugoslávská 126/682
   architekt stavby
   Rodinný dům architekta Kyselky
   Tomešova 4a/566
   architekt / majitel

   další stavby (2)...
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku
   Masarykova základní škola
   Zemědělská 29/173
   architekt budovy


  • související odkazy

   Mojmír Kyselka st.


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 17. 02. 2019

Mojmír Kyselka st. Zdroj: www.bam.brno.cz.