Internetová encyklopedie dějin města Brna

Antonín (Anton) Pilgram

  Antonín (Anton) Pilgram


  • * kolem 1460 pravděpodobně Brno – † před 1516 Vídeň


  • architekt, stavitel, sochař, kameník


  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Pozdně gotický portál Staré radnice patří k nejcennějším památkám města Brna - vypráví se, že mistr Pilgram se rozhněval na městskou radu za to, že mu nezaplatila dohodnutou sumu za práci, a nechal prostřední věžičku (právě nad sochou Spravedlnosti) zkřivenou - jde však jen o bizarní hříčku pozdní gotiky.


  • dílo

   zobrazit Antonín Pilgram patří k významným představitelům podunajské pozdní gotiky, je považován za následníka sochaře Nicolase Gerhaerta z Leydenu.
   Pilgramovou nejranější dosud známou prací je trojlodní halový chór kostela sv. Kiliána v Heilbronnu.
   V Brně se Pilgram podílel na stavbě kostela sv. Jakuba - jeho účast dosvědčují mistrovské značky a letopočty, dochované původně na stavbě: poprvé na arkýři a točitých schodech (1495), dále v nápisu "1502 ist angefange dy Seiten", který se vztahoval na severní boční loď, 1510 přistavěl sakristii.
   Kolem roku 1508 dokončil sochařskou výzdobu Židovské brány. Tato brána se nacházela v ústí dnešní Masarykovy ulice směrem k nádraží, roku 1835 byla brána zbořena a většina fragmentů uložena v městském lapidáriu.
   Nejznámějším Pilgramovým brněnským sochařským dílem je portál Staré radnice (1510–1511). Antonín Pilgram zde vytvořil jemnou, subtilně pojatou kamennou architekturu, do níž symetricky umístil dvojice heroldů a měšťanů, ve vrcholu alegorii spravedlnosti (původní Spravedlnost byla v roce 1660 nahrazena novou sochou).
   Významné jsou dřevěné plastiky sv. Petra Mučedníka a dominikánského světce v brněnské Moravské galerii (kolem 1510).
   V roli stavitele Svatoštěpánského dómu ve Vídni vytvořil podnož varhanní empory s autoportrétem (1513), proslulou kazatelnu s bustami čtyř církevních Otců a s autoportrétem (1514–1515) a epitaf Jana Keckmanna.


  • zaměstnání

   vyučil se patrně ve Vídni, praxí prošel v Německu,
   pracoval např. v Heilbronnu, Rottweilu, Ohringenu,
   kolem roku 1500 se vrátil do Brna, kde se stal vedoucím kamenické huti při kostele sv. Jakuba,
   roku 1511 převzal vedení huti u sv. Štěpána ve Vídni


  • obrazy

   img6663.jpg img6664.jpg img6665.jpg img6666.jpg


  • pojmenované ulice

   - Pilgramova (Brno-město)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Dotkli se Brna. Memoáry, vyprávění a hold osobnostem, které přispěli k jedinečnosti našeho města"
   "Architektonické dílo Antona Pilgrama na Moravě"
   "Co zůstalo z Antona Pilgrama?"
   "K autorské identitě architekta a sochaře Antona Pilgrama"
   "Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska"
   "Procházka Brnem. Stručný průvodce po památkách města"
   "Brněnská radnice"
   "Brno. Průvodce po městě, informace"
   "Stará radnice a stavitel Pilgram"
   "Encyklopedie světové architektury"


  • autor

   Opl


Aktualizováno: 18. 07. 2017

Mistr Antonín Pilgram (portrét a skizza od F. J. Patzelta z r. 1940). AMB XVIIIa 221.