Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Baštář

  Bohumil Baštář


  • * 28.11.1888 Zbýšov (okres Brno-venkov) – † 23.1.1942 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 12. 12. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Zbýšov čp. 61 (rodný dům),
   Luhačovice (nádraží, čp. 323),
   Brno, Bei der Aussicht - Na vyhlídce 7


  • vzdělání

   První české gymnasium státní v Brně (studium od školního roku 1901/1902, zkouška dospělosti 7. 7. 1910),
   v roce 1925 byl zapsán mezi řádné posluchače Právnické fakulty MU (měl zapsané čtyři semestry; zapsal se v letním semestru 1924/1925, v zimním a letním 1925/1926 a v zimním 1926/1927)

  • jiné pocty

   In memoriam jmenován vrchním inspektorem II. třídy státních drah s účinností od 28. 10. 1938 (dekret ministra dopravy č. 193/48 z 27. 1. 1948)


  • zaměstnání

   úředník Českomoravských drah (v době zatčení vrchní inspektor státních drah v Brně)


  • poznámky

   Po skončení gymnázia nastoupil na Vlárském průsmyku k rakouským státním drahám jako staniční zaměstnanec. Poté pracoval jako výpravčí v Brně pro akciovou společnost pěti malodrah. Dále působil jako přednosta stanice v Luhačovicích.
   V roce 1923 odešel s rodinou do Brna ke státním drahám: nejdříve působil na Hlavním nádraží v oddělení spěšnin, od roku 1925 pracoval na Ředitelství státních drah, oddělení 7 - komerční oddělení, na ulici Bezejmenné (dnes Opuštěná), až do svého zatčení gestapem.
   Zapojen do odboje v politické skupině Obrany národa od června 1939. Protože působil na železnici, shromažďoval se svými spolupracovníky informace z železniční dopravy. Zprávy převáželi železničáři z Brna do Bratislavy, odtud byly dopravovány do Bělehradu, kde působila čs. diplomatická mise. Odtud byly zprávy předávány do Anglie. Bohumil Baštář několikrát poskytl ubytování plk. Balabánovi (svědectví manželky, která, pro ni neznámého muže, poznala později na fotografii v tisku). Přímým spolupracovníkem B. Baštáře byl Ing. Václav Bureš.
   Baštář zatčen 9. 12. 1941, vězněn v Kounicových kolejích, stanným soudem odsouzen dne 12. 12. 1941 k tzv. předání gestapu, dne 13. 1. 1942 převezen do koncentračního tábora v Mauthausenu, kde za pouhých 10 dní zahynul. Rodina obdržela oznámení o úmrtí č. 898/1942, datované v Mauthausenu II dne 10. 2. 1942, důvod smrti neuveden.
   (Úřední doklady, podklady k životopisu a fotografie poskytla pro naši encyklopedii 30. 8. 2012 rodina B. Baštáře. Děkujeme.)


  • obrazy

   img15190.jpg img15189.jpg img15191.jpg img15192.jpg img15193.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Václav Bureš
   spolupráce v odboji Božena Burešová
   B. Burešová dosvědčila po válce Baštářovu činnost v odboji


  • partneři

   Marie Baštářová (Záhorovská)
   sňatek: 8. 8. 1918, Luhačovice (farní kostel sv. Josefa, Pěstouna Páně)


  • děti

   Miroslav Bohumil Baštář


  • rodiče

   František Baštář
   Marie Baštářová (Mlénská)


  • ulice

   Bei der Aussicht - Na vyhlídce
   bydliště (dnes Nerudova)


  • osoba na objektech

   oběti okupace
   pamětní deska: Kounicova 26/01 oběti druhé světové války
   pamětní deska: třída Kpt. Jaroše 14/03


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 22. 12. 2019

Bohumil Baštář v roce 1938. Foto: Atelier Vladimír Lehký Brno (fotografii z rodinného archivu poskytl dne 30. 8. 2012 pan Jiří Baštář, děkujeme).