Encyklopedie dějin města Brna

Hugo Vavrečka

  Ing. Hugo Vavrečka


  • * 22.2.1880 Ostrava – † 9.8.1952 Brno


  • diplomat, politik, novinář, jedna z vedoucích osobností Baťových závodů ve Zlíně


  • pseudonym

   Hugo Vavris

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   dědeček Václava Havla


  • vzdělání

   německá technika v Brně (absolvoval v roce 1904)


  • dílo

   zobrazit František Lelíček ve službách Sherlocka Holmese (1908, pseud. Hugo Vavris).


  • politická orientace

   Lidovo-pokroková strana moravská


  • hrob

   Praha 10-Vinohrady, Vinohradský hřbitov, arkáda - sever


  • poznámky

   Vojenskou službu vykonal u válečného námořnictva v Terstu. Poté působil v Brně, krátce jako učitel na české technice a na státní průmyslové škole. Od roku 1906 jako redaktor Lidových novin, se specializací na oblast národohospodářství. V letech 1912–1913 pracoval jako válečný zpravodaj na Balkáně.
   Za první světové války sloužil na námořním velitelství v Terstu, v roce 1916 navázal kontakt s vídeňskou pobočkou Maffie.
   V říjnu 1918 organizoval v Terstu čs. vojenský oddíl, v listopadu a prosinci 1918 byl velitelem tamního čs. vojenského oddělení, které se podílelo na přepravě čs. legionářů do vlasti.
   V lednu 1919 odjezd s čs. delegací na mírovou konferenci v Paříži jako expert na otázky dopravní a hospodářské (po návratu krátce opět redaktor Lidových novin). Poté diplomatická služba: Hamburk (květen 1920 – červenec 1922 generální konzul, současně zpočátku správce čs. svobodných přístavů v oblasti Hamburku a ve Štětíně), Budapešť (v létě 1922 jmenován prvním čs. vyslancem), Vídeň (od května 1926, na funkci rezignoval na jaře 1932), propuštěn z diplomatických služeb.
   V červnu 1932 se stal ředitelem pro zahraniční styky Baťových závodů ve Zlíně. Od 16. do 22. 9. 1938 byl ministrem propagandy v Hodžově vládě, v úřednických vládách J. Syrového ministr bez portfeje (22. 9. – 1. 12. 1938).
   Za okupace finančně podporoval domácí odboj. Měl široký kulturní rozhled, sbíral holíčskou a habánskou keramiku, psal povídky.


  • obrazy

   img14246.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Osobnosti Lidových novin. Životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893–1989)"
   "Klíč k pražským hřbitovům"
   "Universum. Všeobecná encyklopedie"
   "K činnosti redakce a vydavatelství Lidových novin v Brně"
   "Politická elita meziválečného Československa 1918–1938. Kdo byl kdo za první republiky"
   "Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století"


  • partneři

   Josefa Vavrečková (Kolbingerová)
   sňatek: 1910


  • děti

   Božena Havlová (Vavrečková)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 10. 06. 2018

Hugo Vavrečka. Zdroj: www.slavnevily.cz.