Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Hrozek

  Jan Hrozek


  • * 14.10.1909 Křečkovice (dnes Vyškova) – † 14.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   stanným soudem v Brně odsouzen 14. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Křečkovice


  • vzdělání

   1925–1929 obchodní akademie v Brně

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Křečkovicích


  • zaměstnání

   po vykonání vojenské činné služby byl úředníkem Kontribučenské spořitelny ve Vyškově,
   později úředníkem Moravské hypoteční banky v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Vyškov


  • poznámky

   Jako záložní důstojník letectva se za okupace zapojil do odboje, gestapem zatčen 14. ledna 1942. V době popravy byl svobodný. Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942.

   Další informace, převzaté ze sborníku „Vyškovský Sokol vzpomíná svých mučedníků“ (uspořádal Jan Kupka, vydala TJ SOKOL ve Vyškově, vytiskla v roce 1946 Grafia, Knihtiskárna Jana Machálka, Vyškov na Moravě) doplnil pro naši encyklopedii pan Stanislav Batula, děkujeme.


  • obrazy

   img17185.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Rooseveltova 18/01


  • události

   15. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2347 d
   14. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 14. června)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 08. 05. 2016

Jan Hrozek. Za poskytnutí snímku děkujeme TJ Sokol Vyškov.