Internetová encyklopedie dějin Brna

František Ryš

  František Ryš


  • * 28.4.1905 Svinov (dnes Ostravy) – † 29.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   odsouzen stanným soudem v Brně 29. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Moravská Ostrava, Valdštejnova (Wallensteinstrasse) 22 (trvalé bydliště),
   Brno-Jundrov, Jundorfstrasse, též Jundorferstrasse - Jundrovská 35,
   Brno, Jesuitengasse 12


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
   Junácký kříž „Za vlast“ 1939–1945, I. stupeň (zlatý kříž) in memoriam

  • jiné pocty

   kapitán in memoriam,
   jméno manželů Ryšových nese ulice ve Svinově, jejich jména jsou uvedena na pomníčku v parku ve Svinově (dnes Ostrava-Svinov)


  • zaměstnání

   hostinský (povolání uvedeno v úmrtním protokolu)

  • odborné a zájmové organizace

   Skaut


  • poznámky

   V období první republiky se angažoval ve skautském hnutí na Ostravsku, v lednu 1924 založil a vedl I. oddíl junáka v Ostravě-Svinově, a to až do roku 1934.
   V srpnu toho roku byl jmenován sborovým vůdcem a 22. září 1937 se stal skautským zpravodajem v samostatném skautském okrese Svinov. „Pokud jde o zaměstnání, bylo v době světové krize těžké se uživit, proto se musel otec spokojit s místem u tchána v restauraci o které si zapsal že: cituji: „Hospoda je hrozné místo pro člověka s ptačími křídly" (ze sdělení jeho dcery Jany Nejedlé pro naši encyklopedii).
   Po okupaci byl se svým tchánem nájemcem restaurace ve spolkovém domu Blaník v Ostravě (dnešní Divadlo Petra Bezruče), kde se scházeli čs. dobrovolníci před odchodem za hranice. Když byla akce prozrazena a Ryšovi hrozilo zatčení, uprchl do Polska. Do čs. zahraničního vojska odveden 13. 8. 1939 v Krakově, Polsko. Kmenové číslo: 0.028/M. Jednotka při úmrtí: ČsVMSSSR, výsadek S1/R.
   Jako parašutista výsadku čs. vojenské mise ze SSSR byl vysazen ve čtyřčlenné skupině S-1 v noci z 9. na 10. září 1941 u Dřínova, spolu s npor. Bohuslavem Němcem, čet. Františkem Braunerem a svob. Janem Kasíkem. Jeho druhové byli postupně zatčeni, pouze jemu se dařilo unikat před zatčením až do května 1942 - v Brně se ukrýval v různých rodinách pod jménem Karel Šedivý (Brodová, Zelcovi, Kluchovi, Nečovi, Žůrkovi). Nejdéle (asi dva měsíce) pobýval u rodiny Kluchových v Brně, Jezuitská 13 (v domě se nacházela vinárna, takže jeho pobyt nebyl nápadný).
   V Ostravě se ukrýval u rodiny Peterkovy, navázal kontakt s bratrem Rudolfem - ten byl po zatčení gestapem podroben drastickému výslechu a podílel se na vylákání a zatčení ostatních parašutistů.
   František Ryš byl dopaden shodou neuvěřitelné (v tomto případě tragické) náhody, když 12. května 1942 potkal v Brně na Kolišti parašutistu Rudolfa Mišutku, vysazeného již dříve v roce 1941, který se po zatčení stal konfidentem gestapa. Ryš znal Mišutku z výcviku a netušil nic o jeho nové úloze. Odešli spolu k hlavnímu nádraží, kde jej zrádce nechal zatknout úředníkem gestapa, s nímž měl schůzku.
   (Datum a místo narození Františka Ryše, dále rodinné vazby upřesnila paní Jana Nejedlá, děkujeme.)


  • obrazy

   img12118.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Brauner
   člen výsadku Čs. vojenské mise v SSSR s označením S-1 Bohuslav Němec
   velitel výsadku Čs. vojenské mise v SSSR s označením S-1 Alois Žůrek
   švagr


  • partneři

   Anna Ryšová (Novotná)


  • děti

   Jana Nejedlá (Ryšová)
   Jiří Ryš


  • rodiče

   Stanislav Ryš
   Jana Ryšová


  • sourozenci

   Rudolf Ryš
   Čeněk Ryš
   Josef Ryš
   Marie Ryšová
   Jan Ryš

   další sourozenci (1)...


  • ulice

   Jundorfstrasse, též Jundorferstrasse - Jundrovská
   bydliště uvedené v úmrtním protokolu (dnes Veslařská) Jesuitengasse
   bydliště uvedené v tisku v oznámení o popravách


  • události

   1. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 29. 5. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2175 a
   29. 5. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 29. května)
   jeden z popravených


  • autor

   Menš, Jbre


Aktualizováno: 03. 02. 2019

František Ryš. Snímek pochází z archívu Jaroslava Čvančary.