Internetová encyklopedie dějin Brna

Florián Tomanykl

  Florián Tomanykl


  • – † před 1601


  • brněnský měšťan a radní, písař menšího zemského práva Markrabství moravského


  • šlechtický titul

   od roku 1584 rytíř

  • šlechtický predikát

   od roku 1578 z Kolsdorfu


  • zajímavé okolnosti

   strýc Jana a Jakuba Menclových


  • bydliště

   od roku 1576 vlastnil dům na Horním trhu (Zelný trh)


  • zaměstnání

   v letech 1579–1583 v městské radě,
   v úředním roce 1581–1582 byl pověřen vedením správy důchodů z dědin jezuitského kláštera náležejících k městu,
   od roku 1587 písař menšího zemského práva MM


  • poznámky

   mimo město držel vinice v Boršově (od roku 1577) a v Divákovicích (1583) a od roku 1592 majetky v Herolticích (tvrz, dvůr a 25 poddaných za 3000 zlatých moravských)


  • prameny, literatura


  • děti

   Václav Tomanykl
   Ondřej Tomanykl


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 03. 12. 2017