Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Munka

  Jan Munka


  • – † kolem poloviny 1606


  • nobilitovaný brněnský měšťan


  • šlechtický predikát

   z Ivančic a na Troubsku


  • zajímavé okolnosti

   pod vlivem své druhé ženy, Marty Habartovny z Trochovic, změnil vyznání (luterán) a přestoupil k českým bratřím


  • bydliště

   v letech 1556–1557 vlastnil rohový dům "Mezi bohatými krámy" (Radnická č. 1)


  • zaměstnání

   v 70. letech 16. století se stal z pověření městské rady správcem majetku herburského kláštera včetně jeho části Troubska (Munka hospodařil především s ohledem na vlastní prospěch) - v té době zde byla započata stavba renesančního zámečku, na níž se podílel brněnský italský stavitel Antonio Gabri


  • poznámky

   Od 50. do 70 let 16. století držel vinice na Židlochovicku. Zděděný majetek hospodárně spravoval a rozšiřoval - např. roku 1590 zakoupil ves Malešovice, kterou však ještě tentýž rok prodal, v roce 1595 zakoupil moravecký statek.


  • prameny, literatura


  • partneři

   NN Munkovna
   (první manželka) Marta (Habartovna)
   (druhá manželka)


  • děti

   Pavel Munka
   Vilém Munka


  • rodiče

   Matyáš Munka
   Anna Munkovna


  • sourozenci

   Barbora (Munkovna)
   Regina (Munkovna)
   Saloména (Munkovna)
   Anna (Munkovna)
   Martin Munka


  • ulice

   Radnická
   majitel domu č. 1


  • události

   8. 7. 1673
   Dohoda města s kartuziánským klášterem
   nobilitovaný brněnský měšťan
   16. 2. 1598
   Spor o výčep vína a prodej soli Munkovými poddanými
   nobilitovaný brněnský měšťan
   5. 7. 1594
   Úpravy na mlýnském náhonu
   vlastník mlýna na Radlase
   28. 9. 1579
   Městské dluhy
   nobilitovaný brněnský měšťan
   18. 6. 1572
   Smlouva o opravách stavu na řece Svitavě
   vladyka (jedna ze smluvních stran)


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 26. 09. 2013