Internetová encyklopedie dějin města Brna

Ferdinand Vach

  Ferdinand Vach


  • * 25.2.1860 Jažlovice (dnes Říčan, okres Praha-východ) – † 16.2.1939 Brno


  • hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1881 zastupoval svého nemocného bratra jako sbormistr v Bělé Crkvi v Banátě a byl ovlivněn koncertem ruského sboru Slavjanského (1884)


  • bydliště

   Brno, Zahradnická 11


  • vzdělání

   1871–1873 vokalista-altista (Praha-Strahov),
   1873–1876 měšťanská škola Vlašim,
   varhanická škola Praha (přerušení v roce 1876, pokračování v letech 1882–1885)

  • čestný doktorát

   čestné uznání FF KU Praha (1930)

  • vyznamenání a pocty

   rytířský řád italské koruny (1923),
   jihoslovanský řád sv. Sávy (1928),
   řád Isabely Kastilské (1932),
   státní cena československá (1927)


  • dílo

   zobrazit - Zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů (1903), Moravského smíšeného sboru učitelů (1912), Sboru moravských učitelek (1915) a od roku 1936 Vachova sboru moravských učitelek.

   - Mužské, ženské a smíšené sbory, kantáty, scénická hudba, opera, klavírní a orchestrální skladby. Úpravy lidových písní pro sbor.

   - Autor valašské romance Víla z perníkové chaloupky (1903).

   - Jako dirigent a sbormistr uváděl desítky děl českých i světových autorů - viz Československý hudební slovník osob a institucí, II. sv., Praha 1965, s. 833–835.


  • zaměstnání

   podučitel v Souticích (1877–1878) a Lešanech u Netvořic (1878–1880),
   1880–1882 sbormistr srbského pěveckého spolku v Bělé Crkvi v Banátě,
   1884–1886 učitel hudebního ústavu J. Jandovského v Praze,
   1886–1895 a 1899–1905 ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži,
   1886–1905 ředitel kúru u sv. Mořice v Olomouci,
   1888–1893 a 1895–1905 učitel teorie zpěvu na gymnáziích v Kroměříži,
   1907–1909 a 1918–1919 učitel varhanické školy Brno,
   1905–1925 profesor hudby na učitelském ústavu Brno

  • odborné a zájmové organizace

   divadelní ochotnický spolek,
   předseda Klubu moravských skladatelů (1929),
   Česká akademie věd a umění,
   působil v rozhlase


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 26, hrob č. 113–115 (portrétní bustu na náhrobku vytvořil sochař Julius Pelikán)

  • pojmenováno

   Vachův sbor moravských učitelek (1936),
   Nadace Ferdinanda Vacha,
   Cena Ferdinanda Vacha (udělována v zájmu dalšího rozvoje neprofesionálního sborového umění s cílem zvýšit jeho společenský význam, proto je určena především sbormistrům pracujícím s neprofesionálními pěveckými sbory dospělých)


  • poznámky

   s pěveckými sbory podnikl úspěšné zájezdy do Francie (1925), Německa (1927), Jugoslávie (1928), Rakouska (1929), Polska a Lotyšska (1931), Španělska a Portugalska (1932)


  • obrazy

   img0235.jpg img13096.jpg img3137.jpg img19756.jpg img7340.jpg img19755.jpg img19754.jpg img7344.jpg img7343.jpg img7341.jpg img7342.jpg img2504.jpg


  • pojmenované ulice

   Vachova (Brno-město)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Moravské učitelky oslaví stovku. Zpěvem"
   "Universum. Všeobecná encyklopedie"
   "Procházka Brnem. Stručný průvodce po památkách města"
   "Slovník osobností východní Moravy"
   "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Brněnské hřbitovy. Průvodce po jejich historii, čestných hrobech města Brna, památkově chráněných náhrobcích a vojenských pohřebištích"
   "Členové České akademie věd a umění 1890-1952"
   "Průvodce brněnskými hřbitovy. Hroby význačných českých lidí"


  • osoby

   Břetislav Bakala
   Matouš Balcárek
   spolupracovali spolu František Kadlčík
   žák Václav Kaprál
   člen školního sboru Julius Pelikán
   autor portrétní busty na náhrobku F. Vacha
   další osoby (6)...
   Karel Sázavský
   přítel Bohumil Soběský
   student Vilém Steinman
   student Jan Šoupal
   student a spolupracovník Eugen Třasoň
   student a spolupracovník Alois Veselý
   sbormistr Vachova sboru Moravských učitelek


  • partneři

   Karla Vachová
   sňatek: 30. 4. 1887


  • děti

   Ferdinand Vach
   Karel Vach
   Vlastimil Vach


  • sourozenci

   Emanuel Vach


  • ulice

   Zahradnická
   bydliště doložené v letech 1905–1939


  • osoba na objektech

   F. Vach
   pamětní deska: Zahradnická 11/01


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   20. 2. 1982
   Slavnostní akce k 70. výročí založení Vachova Sboru moravských učitelek
   zakladatel Sboru moravských učitelek
   7. 4. 1934
   Tryzna na paměť ředitelů škol Josefa Úlehly a Josefa Havlíka
   zakladatel a dlouholetý sbormistr Pěveckého sdružení moravských učitelů a Vachova sboru moravských učitelek
   25. 2. 1912
   První veřejné vystoupení Vachova sboru moravských učitelek
   zakladatel Sboru moravských učitelek a jeho sbormistr 1912–1934
   1910
   Založení Moravského smíšeného sboru učitelského
   zakladatel sboru


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 25. 12. 2018

Ferdinand Vach. AMB foto, XVIIIa, inv. č. 519.