Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Naske

  Alois Naske


  • * 14.7.1853 Slezská Ostrava – † 3.1.1941 Brno


  • městský radní a zástupce starosty města Brna, řídící učitel, spoluzakladatel učňovského domu v Brně, odborný spisovatel a vydavatel


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1878 poslán brněnskou obchodní a živnostenskou komorou na světovou výstavu v Paříži

  • příčina úmrtí

   krvácení do mozku


  • bydliště

   Brno, Augustinergasse 14


  • vzdělání

   C. k. vyšší reálka v Brně (absolvoval v roce 1870),
   1871–1872 C. k. vysoká škola technická ve Vídni,
   C. k. vysoká škola technická v Brně (1873)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1872 asistent na C. k. vyšší reálce v Brně, kde pak v letech 1874 a 1875 působil jako výpomocný učitel matematiky a geometrie,
   16. 9. 1875 odborný učitel tzv. "kreslení od ruky" a matematiky na měšťanské vyšší dívčí škole v Brně,
   2. 1. 1894 jmenován ředitelem měšťanské školy v Brně na Veveří ulici (1884–1912),
   1898–1907 zástupce učitelů měšťanských škol při c. k. školní radě města Brna,
   8. 9. 1898 člen c. k. zkušební komise pro měšťanské školy,
   1. 9. 1911 – 1. 3. 1912 pověřen vedením úředních záležitostí c. k. školního inspektora pro město Brno,
   organizátor městské chlapecké zprostředkovatelny služeb (od roku 1905 její inspektor),
   vydavatel "Mährisches Gewerbeblatt", "Das Kleingewerbe" a "Mährische schlesische Gewerbezeitung",
   spoluzakladatel a zároveň první ředitel německého domu s nábytkem v Brně,
   od roku 1899 člen městské rady města Brna,
   21. 12. 1914 - II. náměstek starosty města Brna (1914–1918)

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1881 jednatel a od roku 1883 sekretář německého moravského živnostenského spolku


  • poznámky

   Zasloužil se o zřízení německé obecné školky v Brně. Pořádal kurzy ve vyučování kreslení na německých lidových a měšťanských školách. Zapojil se do příprav na uspořádání živnostenské vánoční výstavy Moravského živnostenského spolku.
   Pohřeb se konal 6. 1. 1941.


  • obrazy

   img6226.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Lida Naske (Storch)
   (první manželka) Emilie Naske (Leiter)
   sňatek: 24. 10. 1900 v Brně
   (druhá manželka)


  • ulice

   Augustinergasse
   bydliště v době úmrtí (dnes Jaselská)


  • události

   14. 10. 1899
   Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
   člen přípravného výboru


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 31. 12. 2019

Alois Naske. MuMB - sbírky, C 208/5453.