Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kratochvil

  prof. RNDr. Josef Kratochvil, DrSc.


  • * 6.1.1909 Kúsky u Velkého Meziříčí – † 17.2.1992 Brno


  • československý zoolog - arachnolog a entomolog, zakladatel a dlouholetý ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV v Brně, profesor zoologie na Vysoké škole zemědělské v Brně, předseda Československé zoologické společnosti


  • bydliště

   Brno, Jiráskova 47


  • vzdělání

   1920–1927 reálka ve Velkém Meziříčí,
   1927–1931 Přírodovědecká fakulta v Brně (1933 titul RNDr., 1938 docent všeobecné zoologie a použité zoologie lesnické, 1945 profesor použité entomologie a 1947 profesor zoologie, 1964 DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda (1955)


  • dílo

   publikoval 250 vědeckých prací a řadu dalších populárních článků z oboru entomologie, arachno-entomologie a vertebratologie


  • zaměstnání

   1930–1940 asistent zoologického ústavu VŠZ v Brně,
   1943–1945 Zemské výzkumné ústavy zemědělské v Brně,
   1945–1960 VŠZ v Brně (vedoucí katedry zoologie),
   od roku 1960 ředitel Ústavu pro výzkum obratlovců ČSAV,
   1966 vedoucí externí katedry vertebratologie VŠZ

  • odborné a zájmové organizace

   Královská česká společnost nauk (1946),
   Masarykova akademie práce (1947),
   Československá zemědělská akademie (1947),
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Československá akademie věd (1955 člen-korespondent, 1972 řádný člen)


  • poznámky

   V roce 1954 vybudoval a do roku 1960 externě vedl Laboratoř pro výzkum obratlovců ČSAV, z níž vznikl v roce 1960 Ústav pro výzkum obratlovců ČSAV, jehož se stal prvním ředitelem.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • ulice

   Jiráskova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 01. 01. 2017