Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Dřízhal

Aktualizováno: 10. 02. 2009

Johann Dřízhal. Foto in: Almanach I. české státní reálky v Brně, 1880-1970, Brno 1970, s. 21.