Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Eichler

  ThDr. Karel Eichler


  • * 13.1.1845 Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou) – † 25.4.1918 Brno


  • římskokatolický kněz, spisovatel a hudebník


  • zajímavé okolnosti

   Na gymnáziu v Brně dobrovolně navštěvoval zpěváckou fundaci starobrněnskou, kde řídil zpěv Pavel Křížkovský. Chórový zpěvák v kostele u brněnských minoritů. Zasloužil se také o uchování památky Pavla Křížkovského.


  • bydliště

   Brno, Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse 8a

  • čestný občan

   11. 2. 1890 jmenován čestným občanem města Veverská Bítýška


  • vzdělání

   nižší reálka ve Velkém Meziříčí (pouze dvě třídy),
   německé gymnázium v Brně (1866 maturita),
   1866–1870 bohoslovecký ústav v Brně,
   1872–1874 rakousko-německý ústav Anima v Římě (kanonické právo)


  • dílo

   - Dějepis hudby kostelní v obrazcích. Museum III. (1868–1869), 4.

   - Něco o táborech. Jde o tábory lidu (– pozn. V.Š.) Museum IV. (1869–1870), 47.

   - Nástin dějepisu semináře bohosloveckého v Brně (O hudbě alumnátské). Museum IV. (1869–1870), 117.

   - Český dům v Římě. Hlas XXV. (1873) (dále uváděn bez ročníku), 17. 1.

   - Anima, rakousko-německý hospic v Římě. Hlas 7., 14. a 21. 3. 1873.

   - Poutní místo Křtiny. Obz. V. (1882), 113.

   - Riviera di Ponente. Obz. VII. (1884), 337.

   - Císařské silnice na Moravě vystavěny pod ochranou sv. apošt. Cyrilla a Metoděje a jejich stráži svěřeny. Sbor. Vel. II. (1885), 69.

   - Chudobinské ústavy moravské. Brno 1887 nákladem vlastním.

   - Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Část dějepravná a popisná. Část první. V Brně 1887. – Část druhá. V Brně 1888.

   - Hrdelní právo a trestní soudnictví vůbec ve Veverské Bytyšce. Hlas 29. 5.–10. 6. 1888 (9 pokračování).

   - Kaple sv. Klementa u Osvětiman, Hlas, 4. a 5. 7. 1888.

   - Poutní místo sv. Anny u Pohledu v Čechách. Hlas 30. 8. 1888.

   - Jarmarky a trhy Veversko-Bytyšské. Hlas 3., 4. a 5. 1. 1889.

   - Dějiny školy Veversko-Bytyšské. Komenský XVII. (1889), 10.

   - Hostinské živnosti ve Veverské Bytyšce. Hlas 11.–24. 5. 1889 (6 pokračování).

   - Cechy Veversko-Bytyšské (1740–1859). Hlas 5. 7.–1. 9. 1889 (8 pokračování).

   - Stopy člověka předvěkého pod hradem Veveřím. Hlas 28. 7. 1889.

   - Valentin Bernard Jestřábský, farář a spisovatel (1630–1719). Obz. XIII. (1890), 129.

   - Zdravotnictví na panství Veverském. Hlas 2., 4. a 5. 3. 1890.

   - Z pamětí Moravsko-Kynických. Hlas 16. a 17. 4. 1890.

   - Stříbrné sochy dvanácti apoštolův na Veveří. Hlas 27. a 29. 4. 1890.

   - Z pamětí Řičanských. Hlas 29. a 30. 5.1890.

   - Skladby Františka Musila. Cyr. XXXVI. (1890), 53.

   - Paměti panství veverského. V Brně 1891.

   - Z "Pamětí panství veverského". Hlas 28. 6. 1891.

   - Římské vzpomínky na naši vlast. V Brně 1892.

   - Korunovace Karla IV. na císaře římského. Hlass 1893, 22. 8.–21. 9. (13 pokračování).

   - Václav Kosmák. (Kukátko. Tentokrát od někoho jiného). Hlas 3. 9. 1893.

   - Kaple Matky Boží u hradu Veveří ve farnosti veversko-bytyšské. Popis její z roku 1890. Meth. XXI. (1895), 53.

   - Pohřeb Václava Kosmáka. Hlas 20. 3. 1898.

   - K výročnímu dni úmrtí kukátkáře V. Kosmáka. Hlas 15. 3. 1899.

   - Převezení tělesných ostatků našeho Kukátkáře z Prostoměřic na centrální hřbitov brněnský. Hlas 21. 5. 1899.

   - U hrobu Kosmákova. Hlas 5. 11. 1899.

   - Za Kosmákem. Hlas 11. 3. 1900.

   - Písně Václava Kosmáka. Hlas 1. 7. 1900.

   - Pomník Kosmákův. Hlas 28.10. 1900.

   - Rukopis po V. Kosmákovi. Hlas 15.–25. 3. 1902 (7 pokračování).

   - Jakým průvodem vítali Římané Karla IV. r. 1355. Hlas 9., 10. a 11. 4. 1902.

   - Luhačovice, Hlas 3., 5., 6., 7. 8. 1902.

   - P. Pavel Křížkovský. Obzor 1902, 176.

   - Pouť do Kevláru. Jde o překlad básně H. Heina Die Wallfahrt nach Kevlaar. Obzor 1902, 135.

   - P. Pavel Křížkovský. Hlas 4. 7.–2. 8. 1902 (27 pokračování).

   - K abrahamovinám Frant. Musila. Hlas 4. a 5. 11. 1902.

   - Seznam kapitálů Václava Kosmáka. Hlas 30. 11. 1902.

   - Sv. Mikuláš. Hlas 5., 6. a 8. 12. 1902.

   - Stará Matka Boží na poutním místě v Žarošicích na Moravě. (Výňatek z knihy Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v Rakouském Slezsku). V Brně 1903.

   - Něco o kancionálech. Hlas 27. 9. 1903.

   - Musica Sacra. Hlas 10. 1. 1904.

   - Hudební skladatel František Sedláček. Brno 1904.

   - Po stopách P. Pavla Křížkovského. Hlas 2. 3. 1904.

   - Jubileum P. Křížkovského (Praktické pokyny). Moravské hudební noviny, II. (1910), č. 11, 12, 13.

   - P. Pavel Křížkovský. Životopisný nástin. V Brně 1904.

   - Hlavní význam Křížkovského. Moravské hudební noviny II. (1910), č. 20.

   - Zpráva o novém kancionálu (zpěvech a modlitbách) pro diecesi brněnskou. Obzor XXX. (1907), 197.

   - František Musil. Nekrolog. Hlas 6. a 10. 12. 1908.

   - První sešit průvodu k novému kancionálu brněnské diecéze. Cyr. XXXV. (1909), 82.

   - Stabat Mater. Vzpomínka na Františka Musila. Obz. XXXII. (1909), 20.

   - Vzpomínky na Fr. Musila. Obz. XXXII. (1909), 66.

   - Za Františkem Musilem. Moravské lidové noviny. Roč. I. (1909), č. 1, 2, 3, 4.

   - Průvod k zpěvům, jež obsahuje v úplném vydání svém Cesta k věčné spáse, sbírka modliteb a duchovních písní pro diecési brněnskou, kterou pořídil Dr. K. Eichler, za spolupůsobení faráře Jakuba Pavelky a prof. Fr. Musila. V Brně 1910.

   - Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi. V Brně 1910.

   - Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro katolické studující na školách středních v brněnské diecesi. K vyzvání nejd. bisk. konsistoře v Brně z většího svého díla téhož jména vybral. V Brně 1910.

   - Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro brněnskou diecesi. Menší výtah obecný, který k vyzvání nejd. bisk. konsistoře v Brně z většího svého díla téhož jména upravil. V Brně 1910.

   - Cesta k věčné spáse. Modlitby a duchovní zpěvy pro mládež na školách národních a měšťanských. Brno 1910.

   - K jubileu P. Pavla Křížkovského. Cyr. XXXVI. (1910), 68.

   - Výroční památce Křížkovského. Obzor XXXIII. (1910), 137.

   - Přehled Křížkovského oslav na Moravě a ve Slezsku. Cyr. XXXVI. (1910), 154.

   - Seznam kostelních skladeb P. Pavla Křížkovského. Cyr. XXXVI. (1910), 90.

   - Skladby Františka Musila pro varhany. Cyr. XXXVI. (1911), 8.

   - Poznámky k zavedení nového kancionálu (brněnského). Věstník Jednoty brněnské. 1911, 45.

   - Jednání první brněnské synody diecésní o chrámovém zpěvu lidovém. Cyr. XXXVII. (1911), 108.

   - Jak modliti se nebo zpívati litanie? Věst. Jedn. duch. brn. V. (1912), 109.

   - Záležitost nového kancionálu (pro diec. brněn. Odpověď na některé výtky.) Věst. Jedn. duch. brněn. V. (1912), 1.

   - Menší pobožnost mariánská s rozjímáním o životě Panny Marie. ŠkBSP XLVI. (1912), 15.

   - Co bylo v poslední době vykonáno v brněnské diecesi pro zachování a povznesení lidového zpěvu kostelního. Cyr. XXXIX. (1913), 87, 107.

   - Vzpomínka na Václava Kosmáka. Hlas 9. 7.–6. 8. 1916 (6 pokračování).


  • zaměstnání

   1870 vysvěcen na kněze (knězem v Hovoranech, v Kurdějově a v Hodoníně),
   1874–1880 profesor církevních dějin a kanonického práva na bohosloveckém ústavě v Brně,
   1876 jmenován konsistorním radou brněnským,
   1877 šéfredaktor katolického listu Hlas,
   od 16. 10. 1880 farář ve Veverské Bítýšce,
   1892 profesor na gymnáziu v Brně, kde vyučoval náboženství

  • odborné a zájmové organizace

   člen Českého čtenářského spolku v Brně,
   v mládí redigoval časopis „Hlas“


  • poznámky

   Pohřeb se konal 27. 4. 1918 v Brně, Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 212. V roce 1952 byly jeho ostatky převezeny a dne 6. 7. 1952 uloženy na hřbitově ve Veverské Bítýšce.


  • obrazy

   img6222.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jakub Pavelka
   kněz, spoluautor kancionálu Cesta k věčné spáse


  • rodiče

   Jakub Eichler
   Anna Eichlerová


  • ulice

   Elisabethstrasse + Calvariengasse + Felsgasse
   místo úmrtí (dnes Husova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   původní místo posledního odpočinku


  • události

   1. 3. 1806
   Přenesení sochy Panny Marie v trní do kostela v Brně-Tuřanech
   zaznamenal v knize Poutní místa z roku 1887 památku přenesení sochy P. Marie


  • autor

   MJ, Menš, mát


Aktualizováno: 20. 03. 2019

Karel Eichler. AMB foto, XVIIIa 276.