Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Josef Jurende

  Karel Josef Jurende


  • * 24.4.1780 Leskovec nad Moravicí – † 10.1.1842 Brno


  • spisovatel, novinář, pedagog, vlastivědný pracovník a vydavatel lidových kalendářů


  • zajímavé okolnosti

   Učitel Františka Palackého, který nastoupil roku 1807 na školu v Kuníně. Jurendovým prasynovcem byl dr. Ing. Rudolf Salinger (*1873 Leskovec, +1958 Vídeň).
   Stavitel, dvorní rada a rektor Vysoké školy technické ve Vídni.


  • bydliště

   Staré Brno 43


  • vzdělání

   gymnázium v Krnově a v Opavě


  • dílo

   Byl dopisovatelem časopisu "Redlicher Verkündiger. Ein Archiv des Mannichfaltigen und Interessanten" a "Brünner patriotische Tageblatt".
   V roce 1809 začal vydávat český vlastenecký kalendář "Mährischer Wanderer" v nákladu 6000 kusů, který roku 1825 změnil název na "Väterlandischer Pilger im Kaiserstaate Oesterreich".


   VÝBĚR Z DÍLA:
   - Zeichen der Zeit: merkwürdige Aktenstücke und interessante Fragmente um die Geschichte des Tages und den Charakter Napoleons zu würdigen, Brno 1814.

   - Verhandlungen über Seidenraupensucht. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 14/21, 1828, s. 167–168.

   - XIV. Mährens Klima. In: Jurende´s Mährischer Wanderer, II. Jahrgang, Brünn 1813, s. 14–18.

   - Mährens Klima. In: Moravia, 1815, č. 138, s. 549–552.

   - Mährens Klima. In: Erneuerte vaterländische Blätter für den österreicheischen Kaieserstaat, 1816, s. 82–84, 91–92.

   - Der Jäner 1820 in meteorologischer Rücksicht. In: Hesperus, 1820, č. 17, s. 129–133; č. 19, s. 148–150.

   - Der Monat December 1821. Eine atmosphärologische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/5, 1822, s. 38–39.

   - Meteorologische Uebersichten. I. Januar 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/16, 1822, s. 127–128.

   - Meteorologische Uebersichten. II. Februar 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/17, 1822, s. 134–136.

   - Meteorologische Uebersichten. III. März 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2/21, 1822, s. 167–168.

   - Meteorologische Uebersichten. IV. April 1822. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 3/35, 1822, s. 279–280.

   - Uebersicht des Witterungslaufes zu Brünn im Jahre 1821. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 2 - Beilage zu Nro. 8, 1822, nestr.

   - Das Jahr 1822. Eine atmosphärologische klimatologische Würdigung. In: Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 4 - Beilage zu Nro. 18, 1823, nestr.


  • zaměstnání

   1798 dozorčí u slezského stavovského daňového úřadu,
   1802 písař u výběrčího úřadu v Brně,
   1804–1806 u moravsko-slezské státní účtárny,
   Marií Walburgou, hraběnkou Truchses-Zeil rozenou Harrachovou z Kunína, byl pověřen vedením školy a Výchovného ústavu v Kuníně (s hraběnkou cestoval po Evropě - Itálie, Španělsko a Francie),
   1813 návrat do Brna, kde se věnoval novinářské činnosti

  • odborné a zájmové organizace

   přísedící člen c. k. Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně


  • hrob

   Starobrněnský hřbitov (exhumace 23. 1. 1913)


  • poznámky

   Věnoval se astronomii a meteorologii. V zahradě Františkova muzea na městských hradbách zbudoval malou hvězdárnu.
   Měl velkou zásluhu na propagaci prvních průzkumů jeskyň Moravského krasu.
   Byl znám svými úspěchy v oblasti zahradnictví a vinohradnictví, vlastnil jednu z nejznámějších révových školek na Moravě.


  • obrazy

   img6064.jpg img6138.jpg


  • pojmenované ulice

   - Jurendova (Komárov)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Amálie Jurendová (Jurendová)
   Emilie Jurendová (Jurendová)


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 05. 01. 2019

Karel Josef Jurende (1780-1842) Foto in: Rudolf Brázdil - Hubert Valášek - Jarmila Macková: Meteorologická pozorování v Brně v první polovině 19. století, Brno 2005, s. 39.