Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jan Tenora

  Mons. Jan Tenora


  • * 7.2.1863 Kunštát (okres Blansko) – † 1.12.1936 Brno


  • katolický kněz, historik


  • pseudonym

   Vojtěch Želkovský, J. T., T.


  • zajímavé okolnosti

   vyučoval církevní dějiny v brněnském semináři i na teologické fakultě v Olomouci


  • bydliště

   Kunštát čp. 24 (rodný dům),
   Brno, Biskupská


  • vzdělání

   1880–1881 C. k. vyšší gymnasium slovanské v Brně,
   bohosloví, na kněze vysvěcen roku 1885

  • jiné pocty

   jmenován auditorem a radou biskupské konsistoře a čestným kanovníkem kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově,
   jmenován čestným občanem obce Růžená a Chválkovice,
   vzpomínka na Jana Tenoru je uvedena na hrobě Františka Tenory (1835–1902) na hřbitově v Šaraticích (okres Vyškov)


  • dílo

   zobrazit - Studium církevních moravských dějin, osobnost kardinála Františka z Dietrichsteina - studie na tato témata publikována v Hlídce, Časopisu matice moravské, Vlasti atd.

   - Život sluhy Božího P. Martina Středy z Tovaryšstva Ježíšova. Brno (Dědictví s. Cyrila a Metoděje), 1898, s. 639.

   - Kathedrální kostel sv. Petra a Pavla v Brně. Příspěvek k dějinám stavby a vnitřní úpravy. Brno, 1930, s. 115.

   - Statek sv. Petra v Brně. Vzájemné vztahy a hospodářské poměry vrchnosti i poddaných I. - do roku 1757. Brno, 1934, s. 363.

   - Statek sv. Petra v Brně. Vzájemné vztahy a hospodářské poměry vrchnosti i poddaných II. - od roku 1758 do roku 1848. Brno, 1937, s. 285.

   - Kardinál Dietrichštein a Karel ze Žerotína. In: Hlídka 1936, s. 333–340.


  • zaměstnání

   kaplan v Doubravici nad Svitavou,
   kaplan a později administrátor v Želetavě a Kostelním Vydří, Znojmě, Hevlíně, Sulíkově, v Šaraticích /1896–192(?)/,
   čestný kanovník kapituly mikulovské

  • odborné a zájmové organizace

   člen historické komise při Matici moravské,
   v letech 1925–1936 starosta Dědictví cyrilomětodějského


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, řada 1, hrob č. 16


  • poznámky

   vzpomínka na Jana Tenoru je uvedena na hrobě Františka Tenory (1835–1902) na hřbitově v Šaraticích (okres Vyškov)


  • obrazy

   img0454.jpg


  • pojmenované ulice

   Tenorova (Židenice)


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sbírky Muzea města Brna"
   "Moravský regionalista Jan Tenora"
   "Průvodce brněnskými hřbitovy. Hroby význačných českých lidí"


  • osoby

   Jakub Procházka
   pohřben ve stejném hrobě


  • rodiče

   František Tenora
   Antonie Tenorová (Paralová)


  • sourozenci

   Adolf Tenora
   Richard Tenora


  • ulice

   Biskupská
   bydliště doložené v roce 1927


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 443, Matrika narozených Kunštát 1833–1899, s. 181.


  • autor

   Do, mát


Aktualizováno: 08. 11. 2017

Jan Tenora. Židenický zpravodaj - prosinec 2001.