Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Karásek

  Jaroslav Karásek


  • * 24.4.1862 Vysoké Mýto – † 5.12.1930 Brno


  • středoškolský pedagog, průkopník sportu v Brně na přelomu 19. a 20. století, teoretik, organizátor a propagátor tělovýchovy a sportu zejména mezi mládeží


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   pod Karáskovým vedením se ve Vysokém Mýtě hrálo roku 1897 první ukázkové utkání v basketbalu u nás


  • vzdělání

   vyšší reálka v Karlíně a Litomyšli,
   učitelský ústav v Kutné Hoře

  • jiné pocty

   v roce 1917 jmenován císařským radou


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel na obecné chlapecké škole ve Vysokém Mýtě,
   učitel tělocviku na gymnáziu ve Vysokém Mýtě (od roku 1889),
   1898–1923 učitel tělocviku na 1. českém státním gymnasiu v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol ve Vysokém Mýtě,
   Spolek pro pěstování her mládeže ve Vysokém Mýtě (zakladatel v roce 1891),
   SK Moravská Slavia (jeden z iniciátorů vzniku SK Moravská Slavia (1904), její první místopředseda a zakladatel odboru lehké atletiky v tomto klubu (1909),
   Sdružení moravských učitelů tělocviku,
   Český čtenářský spolek (od roku 1904)


  • poznámky

   v Brně založil roku 1901 odborný časopis Výchova tělesná, jehož byl redaktorem a později i majitelem


  • obrazy

   img9132.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Lepoldina Karásková (Talacková)
   sňatek: 12. 9. 1885, Vysoké Mýto


  • děti

   Jaroslav Karásek
   Bohuslav Karásek
   Václav Karásek
   Miloslav Karásek


  • události

   8. 3. 1914
   Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání
   přednesl projev o významu sportu na školách
   26. 5. 1910
   První mezinárodní atletický podnik SK Moravská Slavia
   vrchní rozhodčí
   29. 6. 1909
   1. přebory brněnských středních škol v atletice
   profesor tělocviku
   28. 6. 1908
   Fotbalové utkání české reprezentace v Brně proti Moravské Slavii
   předseda SK Moravská Slavia
   24. 10. 1904
   Založení SK Moravská Slavia Brno
   první místopředseda klubu


  • autor

   Jiv, MJ


Aktualizováno: 19. 04. 2020

Jaroslav Karásek. Foto z: Reitmayer, Ladislav: Dějiny školní tělesné výchovy v českých zemích, Praha 1972, s. 49.