Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Suza

  Prof. RNDr. Jindřich Suza


  • * 12.1.1890 Třebíč – † 19.11.1951 Praha


  • profesor botaniky na PřF MU v Brně a UK v Praze, uznávaný lichenolog


  • bydliště

   Praha, Na Slupi 433


  • vzdělání

   gymnázium v Třebíči (1910 maturita),
   1911 učitelský kurs v Brně,
   1921–1924 LF MU (1924 titul RNDr., 1932 habilitace, 1936 mimořádný profesor)


  • dílo

   Publikoval na 300 vědeckých prací, v nichž se zabýval především taxonomií a rozšířením lišejníků a mechů, mykologií a geobotanikou.

   Mezi nejznámější práce patří:
   - Nástin zeměpisného rozšíření lišejníků na Moravě vzhledem k poměrům evropským.
   - Geobotanický průvodce serpentinovou oblastí u Mohelna na jihozápadní Moravě.

   Bibliografii jeho prací přinesla Preslia 18–19, 1939–1940, s. 28–36 a Preslia 25, 1953, s. 91–93.


  • zaměstnání

   od roku 1911 na měšťanských školách v Brně,
   od roku 1921 asistent Botanického ústavu PřF MU,
   Univerzita Karlova

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská přírodovědecká společnost,
   KČSN,
   Učená společnost Šafaříkova,
   Klub přírodovědecký v Brně (jednatel)


  • hrob

   hřbitov v Třebíči


  • poznámky

   pohřben byl 24. 11. 1951 v Třebíči v rodinné hrobce


  • obrazy

   img0988.jpg img16000.jpg


  • pojmenované ulice

   Suzova (Medlánky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Františka Suzová (Pavelková)
   sňatek: 12. 5. 1920 Anna Suzová


  • děti

   Mirko Suza


  • události

   12. 6. 1905
   Ustavující schůze Přírodovědeckého klubu v Brně
   člen vedení Přírodovědeckého klubu v Brně


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 05. 08. 2014

Jindřich Suza. Archiv Masarykovy univerzity, C fot I 277.